Weekoverzicht uitspraken omgevingsrecht

 • 1 mei 2019 (ABRvS 201809761/1/R1): Awb, Wro; bpl, woningen, aantasting boom
 • 1 mei 2019 (ABRvS 201809549/1/R3): Awb, Wro; reactieve aanwijzing, woningen, ontwerp-bpl, niet op verkeerde been gezet
 • 1 mei 2019 (ABRvS 201806694/1/A3): Awb, Opiumwet; handhaving, sluiting woning, drugs (Rb Limburg 17/3450)
 • 1 mei 2019 (ABRvS 201806603/1/R1): Awb, Wro; afwijzing vaststelling wijzigingsplan, woning, motivering
 • 1 mei 2019 (ABRvS 201806031/1/A3): Awb, Opiumwet; handhaving, sluiting woning, drugs (Rb Limburg 17/2020)
 • 1 mei 2019 (ABRvS 201805889/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor gewijzigd gebruik, detailhandel naar horeca, gelijkheidsbeginsel, motivering, tussenuitspraak (Rb Amsterdam 17/4404)
 • 1 mei 2019 (ABRvS 201805849/1/A1): Awb, Wbb; beschikking ernst en spoed stortlocatie, ernstige verontreiniging van deklaag, voorgenomen gebruik
 • 1 mei 2019 (ABRvS 201805542/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, dwangsommen, verwijderen o.m. stacaravan, boothuis met steiger en haven met boothelling, strijd met bpl, geen vergunning (Rb Den Haag 18/1653)
 • 1 mei 2019 (ABRvS 201805495/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, vervanging windturbine, provinciale verordening/verschijningsvorm (Rb Noord-Holland 17/463)
 • 1 mei 2019 (ABRvS 201805485/1/R1): Awb, Wro, Wabo; bpl/omgevingsvergunning voor bouwen, vakantiewoningen, divers
 • 1 mei 2019 (ABRvS 201804830/1/A2): Awb; schadevergoeding, nadeelcompensatieregeling, verleggen kabels en leidingen, kosten tijdelijke voorzieningen (Rb Amsterdam 17/4761)
 • 1 mei 2019 (ABRvS 201804663/1/A3): Awb, DHW, Gmw; DHW- en exploitatievergunning, voorschriften/Wet Bibob (Rb Amsterdam 17/7148)
 • 1 mei 2019 (ABRvS 201802967/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, tuinmeubilair, geen strijd met planregels, beschermd stadsgezicht, welstand (Rb Rotterdam 17/4637)
 • 1 mei 2019 (ABRvS 201802914/1/A2): Awb, Wro; planschade, aanpassing weg, geluid/snelheid/hoeveelheid verkeer, normaal maatschappelijk risico (Rb Amsterdam 17/5630)
 • 1 mei 2019 (ABRvS 201802871/1/R3): Awb, Wro; bpl, sportvoorzieningen, verkeer, geluid
 • 1 mei 2019 (ABRvS 201802854/1/A2): Awb, Wro; planschade, normaal maatschappelijk risico, zelf in de zaak voorzien (Rb Noord-Nederland 17/805)
 • 1 mei 2019 (ABRvS 201802574/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor kappen, belanghebbende, APV (Rb Overijssel 17/2157 en 17/2158)

# 1 mei 2019 (ABRvS 201801921/1/A2): Awb, Wro; planschade, planvergelijking, taxatie, normaal maatschappelijk risico, tussenuitspraak (Rb Zeeland-West-Brabant 16/3474 en 16/2988)

 • 1 mei 2019 (ABRvS 201801643/1/R1): Awb, Wro; bpl, recreatiewoningen, campingstandplaatsen, provinciale verordening, andere stedelijke voorziening, geur/geluidgevoelige objecten, tussenuitspraak
 • 1 mei 2019 (ABRvS 201801475/1/R3): Awb; invordering dwangsom, overschrijding hoeveelheid te winnen schelpen, hoorplicht, geen bijzondere omstandigheden
 • 1 mei 2019 (ABRvS 201801128/1/R3): Awb, Wro; bpl, restaurant, fair play, behoefte
 • 1 mei 2019 (ABRvS 201800322/1/R3): Awb, Wro; bpl, bezoekerscentrum natuureducatie, gemeentelijk beleid, woon- en leefklimaat, VNG-brochure, verkeer/parkeren, CROW
 • 1 mei 2019 (ABRvS 201705198/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en wijzigen van bestemming, bibliotheek naar verswinkel, geen stedelijk ontwikkelingsproject, detailhandelsstructuurvisie (Rb Noord-Nederland 16/3497)
 • 1 mei 2019 (ABRvS 201704202/2/A2): Awb, Wro; planschade, veehouderij, vrijstelling, geluid, geur, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak (Rb Limburg 16/3723)
 • 30 april 2019 (ABRvS 201902272/2/A1): Awb, Wm; vovo, aanwijzing locatie ondergrondse afvalcontainer, afvalstoffenverordening, verkeersveiligheid

* 30 april 2019 (ABRvS 201701277/1/R2, 201707226/1/R2 en 201710245/1/R2): Awb, Wro, Wabo, Waterwet, Ontgrondingwet, Nbw; bpl/ontheffing Barro/vergunningen voor bouwen, ontgronden, natuur en water, eiland, recreatieve eenheden, haven, detailhandel, belanghebbenden, windsurfgebied/beoordeling/motivering, natuurwaarden, zeehonden, passende beoordeling, PAS, geluid

# 30 april 2019 (ABRvS 201803026/1/R1 en 201803108/1/R1): Awb, Wro, Ism; bpl verbrede reikwijdte Chw/stap 3-besluit, vaststelling beleidslijnen, woon- en werkgebied, belanghebbenden, geurbeleid/hedonische waarden/cumulatie, geluid/zeehavennorm, externe veiligheid/groepsrisico

 • 29 april 2019 (ABRvS 201903052/2/A1): Awb, Wabo; vovo, handhaving/tijdelijke omgevingsvergunningen voor plaatsen impressiebord voor te bouwen hotel/showmodellen van recreatiewoningen, dwangsom, Bor/bevoegdheid (Rb Gelderland 19/1340, 19/1344, 19/1587, 19/935, 19/1589 en 18/6500)
 • 26 april 2019 (ABRvS 201807690/7/R1): Awb, Wro; vovo, bpl, appartementen, parkeerbehoefte, CROW
 • 26 april 2019 (Rb Amsterdam AMS 19/1657 en AMS 19/1658): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom, verwijderen paardenbak, strijd met bpl
 • 26 april 2019 (ABRvS 201901165/2/R1): Awb, Wro; vovo, bpl, woonboten, pontons/dekschuiten, lopende handhavingsprocedure bij Rb, parkeren
 • 26 april 2019 (ABRvS 201902109/2/R1): Awb, Wro, Wabo; vovo, bpl/omgevingsvergunning voor bouwen, woningen/dorpshuis met sporthal en school, VNG-brochure, geluid, menselijk stemgeluid, Activiteitenbesluit, evenementen
 • 26 april 2019 (ABRvS 201902484/2/A3): Awb, Wnb; vovo, dwangsom, strijdigheid opheffen door voldoen aan herbeplantingsplicht, gerooide houtopstanden, Boswet, overgangsrecht, oude gevallen (Rb Noord-Nederland 18/3802 en 18/3414)
 • 25 april 2019 (Rb Noord-Holland HAA 19/1499): Awb, Opiumwet; vovo, handhaving, sluiting woning, hennepkwekerij
 • 25 april 2019 (ABRvS 201901789/1/A1): Awb, Wbb; vovo, handhaving, last onder dwangsom, toegangsweg naar baggerspeciedepot, staalslakkenbaan, Bbk, toepassingsvoorwaarde productcertificaat, monitoring verontreiniging bodem en grondwater
 • 24 april 2019 (Rb Rotterdam ROT 18/4917): Awb, Opiumwet; handhaving, sluiting woning, drugs, hoeveelheid, minder ingrijpende maatregel/waarschuwing, motivering
 • 23 april 2019 (CBb 18/135): Awb, Wgb; handhaving, dwangsom, op de markt brengen van een biocide zonder toelating, definitie biocide, Biocidenverordening, geen bijzondere omstandigheden
 • 23 april 2019 (CBb 18/2881): Awb, Wtw; handhaving, overtreding Wtw/gemeentelijk verordening, supermarkt in tankstation, geluidsoverlast, Activiteitenbesluit
 • 23 april 2019 (CBb 18/1812): Awb, Wet dieren; handhaving, dwangsom, geen hok buiten aanwezig voor bescherming hond
 • 23 april 2019 (CBb 17/291 en 17/292): Awb, Msw; handhaving, boetes, mesttransporten, verantwoordingsplicht/correcte vervoersbewijzen, feitelijk leidinggever (Rb Oost-Brabant SHE 16/1111, SHE 16/1114, SHE 16/1115, SHE 16/1112, SHE 16/1113 en SHE 16/1116)
 • 19 april 2019 (Rb Limburg AWB 18/1908): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom, beëindiging met bpl strijdige woningsplitsing, vertrouwensbeginsel
 • 4 april 2019 (Rb Noord-Holland HAA 18/3624): Awb, Wabo, Wm; handhaving, dwangsom, overtreding milieuvergunning/Activiteitenbesluit/maatwerkvoorschriften, groencompostering, geur, interventiematrix
 • 25 maart 2019 (Rb Noord-Holland HAA 19/1200): Awb, Wnb; vovo, handhaving, geen ontheffing, bomenkap, ecologisch onderzoek, geen stillegging resterende kapwerkzaamheden
 • 22 maart 2019 (Rb Noord-Holland HAA 18/2689): Awb, DHW, Gmw; DHW- en exploitatievergunning, bierbrouwerij met ondersteunende proeverij en evenementenzaal, verleende omgevingsvergunning, APV, geen weigeringsgronden
 • 24 januari 2019 (Rb Gelderland AWB 18/6699): Awb, Wabo; vovo, preventieve handhaving, pluimveehouderij, uitloop kippen, strijd met bpl

* 25 januari 2018 (Rb Amsterdam AMS 16/7293, AMS 16/7295, AMS 16/7297, AMS 16/7310 en AMS 16/7311): Awb, Wabo; handhaving, lasten onder bestuursdwang/dwangsommen, uithangborden, reclame-uitingen etc., geen vergunning, bevoegdheid

 

# = betrokkenheid STAB

! = (nog) niet gepubliceerd

Bijzondere overwegingen