Weekoverzicht uitspraken omgevingsrecht

 • 8 mei 2019 (ABRvS 201809430/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, zonnepark, geluid/transformatoren, VNG-brochure, woon- en leefklimaat, reflecties (Rb Noord-Nederland 18/41)
 • 8 mei 2019 (ABRvS 201808195/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom, staken reguliere bewoning van pand, strijd met bpl (Rb Noord-Holland 18/3235 en 18/3234)
 • 8 mei 2019 (ABRvS 201807638/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, bewoning veldschuur, persoonsgebonden overgangsrecht, woning/strijd met bpl (Rb Oost-Brabant 18/482)
 • 8 mei 2019 (ABRvS 201807374/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, woonunits voor arbeidsmigranten (Rb Den Haag 17/6838)
 • 8 mei 2019 (ABRvS 201807025/1/A3): Awb, Wnb; ontheffing, diersoorten, woonwijk met ontsluitingsweg, compensatiemaatregelen/-gebied, eerdere beoordeling bpl (Rb Noord- Holland 17/5408)
 • 8 mei 2019 (ABRvS 201806339/1/R2): Awb, Wro; bpl, woningen, provinciale verordening, ecologische verbindingszone
 • 8 mei 2019 (ABRvS 201805976/1/R1): Awb, Wro; bpl, supermarkt, zelf in de zaak voorzien
 • 8 mei 2019 (ABRvS 201805967/1/A2): Awb, Wro; planschade (Rb Rotterdam 17/1626)
 • 8 mei 2019 (ABRvS 201805873/1/A1): Awb; spoedeisende bestuursdwang, sluiting woning, brandgevaar, sterk vervuilde woning (Rb Gelderland 17/2614)

* 8 mei 2019 (ABRvS 201805800/1/A3): Awb, DHW, Gmw; DHW- en exploitatievergunningen/handhaving, staken horeca-activiteiten in hotels, Wet Bibob (Rb Amsterdam 17/917)

 • 8 mei 2019 (ABRvS 201805756/1/A3): Awb; onmiddellijke toepassing bestuursdwang, ontmantelen hennepkwekerij, kostenverhaal, overtreder (Rb Rotterdam 17/6822)
 • 8 mei 2019 (ABRvS 201805463/1/A1): Awb, Wm; plaatsingsplan, ondergrondse restafvalcontainers, afvalstoffenverordening, locaties
 • 8 mei 2019 (ABRvS 201804849/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor gewijzigd gebruik, tweede woonfunctie in gebouw, herstelbesluit, actualisatie bpl (Rb Gelderland 16/1883)
 • 8 mei 2019 (ABRvS 201804827/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, aan- en opbouw woning, kruimelgevallenregeling, cultuurhistorische waarden, welstand (Rb Noord-Nederland 17/2895, 17/2905 en 17/2934)
 • 8 mei 2019 (ABRvS 201804772/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor aanleggen, parkeerplaatsen en in- of uitrit, beheersverordening, beschermd stadsgezicht, compensatie groen (Rb Midden-Nederland 18/368, 18/370 en 18/371)

# 8 mei 2019 (ABRvS 201800751/1/R1): Awb, Wro; bpl, verplaatsing supermarkt, appartementen en parkeergarage, ontvankelijkheid, nut en noodzaak, onderzoeken verkeersbewegingen, geluid, Activiteitenbesluit, VNG-brochure

 • 8 mei 2019 (ABRvS 201710325/1/R1): Awb, Wro; bpl, wonen/agrarisch, verbeelding
 • 8 mei 2019 (ABRvS 201706892/1/R3): Awb, Wro; bpl, uitvaart, Ladder/Bro, kwantitatieve behoefte, bestaand stedelijk gebied, natuur/relativiteit, vormvrije m.e.r.-beoordeling, verkeer, parkeren, woon- en leefklimaat

* 8 mei 2019 (ABRvS 201703728/1/A2 en 201710077/1/A1): Awb, Wabo, Wvw; verkeersbesluit/omgevingsvergunning voor afwijken bpl, wijzigen wegprofiel, belangenafweging (Rb Midden-Nederland 15/5379 en 15/5377)

# 8 mei 2019 (ABRvS 201703676/1/A2 en ): Awb, Wvw; verkeersbesluit, verkeersvarianten, bpl, verkeersmodel (Rb Midden-Nederland 15/5400)

 • 7 mei 2019 (Hof Den Haag 200.231.814/01): BW; luchtverontreiniging met stikstofdioxide en fijnstof; eis dat Staat zorgt voor schonere lucht; ontvankelijkheid bij burgerlijke rechter; WHO-richtsnoeren; naleving Richtlijn 2008/50/EG; voorzorgsbeginsel; art. 2 en 8 EVRM
 • 3 mei 2019 (ABRvS 201902545/1/A1): Awb; vovo, last onder bestuursdwang, opruimen bodemverontreiniging van drugsafval en verwijderen afval, onduidelijkheid
 • 3 mei 2019 (Rb Rotterdam ROT 19/1689): Awb; vovo, handhaving, sluiting coffeeshop, verkoop aan minderjarige, geen eerdere incidenten, waarschuwing beter passend
 • 2 mei 2019 (ABRvS 201902725/2/A1): Awb, Wm; vovo, plaatsingsplan ondergrondse restafvalcontainers, afvalstoffenverordening, locaties
 • 2 mei 2019 (EH C-250/18): Niet-nakoming, afvalverwerking, storten steengranulaat, bijproduct, verplichting om afvalstoffen te laten bewerken, Kroatië
 • 1 mei 2019 (Rb Overijssel AWB 19/624): Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning voor afwijkend gebruik, dojo, VNG-brochure, parkeren, Activiteitenbesluit
 • 1 mei 2019 (Rb Den Bosch 01/997003-14): WSr; terugvordering wederrechtelijk verkregen voordeel, oud teerhoudend asfaltgranulaat (TAG), opslag/verwerking, afvalstoffen, Wabo, rente
 • 30 april 2019 (Rb Gelderland AWB 18/4390): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, afwijken bpl en milieu, uitbreiding kalverhouderij, geur/Wgv/Rgv, voorgrond- en achtergrondbelasting, reconstructiewetzone/extensiveringsgebied
 • 30 april 2019 (CBb 18/561): Awb, Msw; handhaving, bestuurlijke boete, mest, export pluimveemest naar buitenland (Rb Overijssel AWB 17/2740)
 • 30 april 2019 (CBb 18/1151): Awb, Msw; vaststelling fosfaatrecht, melkvee, melkproductie
 • 30 april 2019 (CBb 18/1239): Awb, Msw; vaststelling fosfaatrecht, melkproductie, rollend jaargemiddelde
 • 30 april 2019 (CBb 17/224): Awb, Msw; herziening opgelegd boete, mest, gebruiksnorm
 • 29 april 2019 (Rb Limburg ROE 18/1984): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, aanleg van twee kunstwerken voor turborotonde rijksweg, erfdienstbaarheden, geen evidente privaatrechtelijke belemmering
 • 26 april 2019 (Rb Den Haag C/09/570772 / KG ZA 19-299): BW; kort geding, verwijderen stalen uitbouw, onredelijke hinder, foto, verleende omgevingsvergunning
 • 23 april 2019 (Rb Amsterdam C/13/662970 / KG ZA 19-225 FB/MAH): BW; onrechtmatige hinder, dakhuis blindeert raam, licht, uitzicht, verjaring

* 7 maart 2019 (Rb Rotterdam ROT 17/6672, 17/6668, 17/6647 en 17/6342): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, woningen, luchtkwaliteit, scheepsbewegingen, geluid, bouwhoogte, vooringenomenheid, welstand

 • 14 november 2018 (Rb Noord-Holland HAA 17/3474 en 18/2806): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, appartementsgebouwen en parkeerkelders, peil, bouwhoogte, parkeren/CROW
 • 28 december 2017 (Rb Limburg AWB/ROE 17/1546): Awb, Wnb; schadevergoeding, bevers, boomkwekerij, Ffw/Faunafonds/overgangsrecht, hoge waterstanden, causaal verband

 

# = betrokkenheid STAB

! = (nog) niet gepubliceerd

Bijzondere overwegingen