Op 9 maart jl. gaven Jan Koedoot en Eric Feringa ieder een workshop aan medewerkers (rechters en juristen) van de Rechtbank Oost-Brabant. De workshops waren onderdeel van een 2-daags studiecongres en gingen over (hinder van) Laagfrequent geluid (LFG) en Geur. Er waren 11 deelnemers met veel bekende gezichten.

In de workshop over LFG is uitgelegd dat LFG hoorbaar/hinderlijk kan zijn tot op vele kilometers van de bron. De lage (brom)tonen dragen ver en kunnen met name in woningen tot hinder leiden. Aansprekende voorbeelden waren de geluidsfragmenten van geluid buiten op de gevel en wat daar binnen in een woning van over blijft (de lage tonen). Daarnaast gaven de muziekfragmenten van Edith Piaf, Rick Astley en een techno-house nummer op de meegebrachte geluidsmeter een duidelijk meetbaar verschil aan tussen de gewogen dB(A) en dB(C) geluidniveaus (relevant voor de rechters i.v.m. de norm die bij evenementen opgelegd moet worden). Ook werd uitgelegd welke bronnen tot hinder kunnen leiden (dit kunnen ook bronnen in en om het huis zijn) en werd ingegaan op LFG van windturbines, op metingen en op regelgeving bij LFG met een doorkijkje naar de Omgevingswet.

De workshop over geur spitste zich toe op een uitleg wat geur(hinder) nu precies is, hoe dit bepaald wordt, welke geurbronnen er bestaan en hoe de hinderlijkheid van een geur kan worden vastgesteld. Naast definities en uitleg wettelijk kader (Activiteitenbesluit en Omgevingswet) werd met behulp van beeldmateriaal uitgelegd hoe geur vanuit een emissiepunt verspreid wordt. Het principe van een hedonische meting werd uitgelegd aan de hand van een praktijkproef waarbij cursisten zelf de  hinderlijkheid van de geur moesten bepalen. Tot slot werd specifiek ingegaan op rendementen van luchtwassers, omdat deze problematiek veel speelt in Oost-Brabant (en in andere provincies met veel veehouderijen). Aan de hand van filmmateriaal werden de verschillen getoond tussen verschillende soorten wassers en uitgelegd hoe de rendementen van de verschillende typen luchtwassers bepaald worden.

Wij bieden workshops op maat aan alle rechtbanken in Nederland. Mocht u ook geïnteresseerd zijn in een dergelijke workshop? Neemt u gerust contact met ons op.