Maatregelen rondom Corona: STAB werkt door.
Wij beschikken over de juiste faciliteiten om ons werk overal te kunnen doen en kunnen daarom ook nieuwe zaken in behandeling nemen.
Uiteraard nemen wij wel de maatregelen rondom het Corona-virus in acht. Dat houdt het volgende in:

Voor ons onderzoek is een locatiebezoek en gesprekken met partijen noodzakelijk. Wij brengen de lokale situatie buiten ter plaatse in kaart, in beginsel zonder aanwezigheid van partijen en alleen door adviseurs zonder gezondheidsklachten. Indien de aanwezigheid van een partij functioneel noodzakelijk is, dan moet van te voren vaststaan dat de 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden.  Per situatie zal STAB beoordelen op welke wijze het locatiebezoek goed kan worden ingevuld.

Het voeren van gesprekken met partijen over de situatie, het stellen van vragen en het opvragen van informatie gaat telefonisch/schriftelijk/videobellen. Met deze aanpassingen doen wij recht aan de ernst van de situatie in Nederland maar houden wij uw belang in de zaak in het oog.

Onze maatregelen zijn vooralsnog tot en met 1 juli  2020 van kracht.

Heeft u vragen over een specifieke zaak of over dit bericht, neemt u dan contact op met: Tjeerd van der Meulen via info@stab.nl of via 0613267878.