Het locatiebezoek is voor STAB een essentieel onderdeel van de werkzaamheden om tot een goed deskundigenverslag te komen. Om de feiten en omstandigheden goed te kunnen beschrijven, bezoeken onze adviseurs altijd de locatie, meestal in bijzijn van de betrokken partij(en). De restricties vanwege het coronavirus leggen echter wel beperkingen op aan deze bijeenkomsten. Maar zoals we al eerder hebben aangegeven, we werken gewoon door. Hoe dan? Dat vertelt onze adviseur Kees-Jan Mensinga uit eigen ervaring.

“Als eerste vertellen we de betrokken partijen dat onze werkwijze is aangepast. We hebben gemerkt dat partijen daar begrip voor hebben en alle medewerking verlenen. In plaats van het ‘standaard’ bezoek, waarbij overleg plaatsvindt aan de keukentafel, vinden de overleggen nu veelal plaats via een videogesprek. Wel bezoeken we óók de locatie om een goed beeld te krijgen. We vragen de partijen toegang tot hun buitenterrein, en geven aan de we tijdens het bezoek 1,5 meter afstand tot aanwezigen in acht nemen. Het is namelijk wel prettig dat bij een rondgang iemand aanwezig is om enige uitleg te geven.”
Voor bezoeken aan gebouwen heeft STAB een andere oplossing gevonden. De situatie binnen kan namelijk goed in beeld worden gebracht met filmpjes. Soms wordt een eigenaar gevraagd om een korte video te maken van de situatie en de bedrijfsvoering, een andere keer doet een STAB-adviseur dat zelf tijdens het bezoek. De opnames worden later met de andere adviseurs uit het projectteam teruggekeken. Zo blijft het aantal personen dat binnen komt, beperkt.

Hoewel de nieuwe aanpak meer tijd kost en meer voorbereiding vergt, is de aangepaste werkwijze ook waardevol: “Bepaalde achtergrondinformatie en locatie specifieke gegevens zijn door het bezoek en de filmpjes mogelijk al beschikbaar voorafgaand aan de overleggen. Daardoor kunnen we tijdens het videogesprek eerder tot de kern komen en nog scherpere vragen stellen dan anders.”
Toch verloopt het locatiebezoek niet altijd helemaal volgens de RIVM-richtlijnen. “Soms komen we binnen 1,5 meter van aanwezigen. Dat gebeurt bijvoorbeeld in smalle ruimtes in gebouwen, waar het niet anders kan”. De STAB-adviseurs hebben voor die situaties mondkapjes mee, om zo altijd veilig hun werk te kunnen blijven doen. En natuurlijk blijft een locatiebezoek maatwerk; per zaak bekijkt STAB welke mogelijkheden er zijn en hoe het locatiebezoek wordt ingevuld.

Op locatiebezoek in coronatijd; niet alleen beperkingen, maar ook voordelen én leerpunten!