STAB treft met regelmaat het onderwerp gezondheid in beroepskwesties. Mensen vrezen dat bepaalde ontwikkelingen in de omgeving een direct gevolg voor hun gezondheid hebben (luchtvervuiling, geluidsoverlast) of ervaren indirecte klachten (onrust, slaaprust-verstoring).

Voor mensen met een (hoog)gevoeligheid voor de luchtverontreiniging bestaat de website http://www.luchtmeetnet.nl, die recent is vernieuwd. Op de site kunnen gebruikers in één oogopslag zien hoe de luchtkwaliteit in hun eigen omgeving is. Dit is gebaseerd op metingen van met name omgevingsdiensten. De website laat ook kaarten zien voor heel Nederland met de verwachting voor de komende 3 dagen. De kaarten worden geleverd door het RIVM en die zijn gebaseerd op modelberekeningen van het KNMI.

Hoewel STAB het toejuicht dat deze kennis voor iedereen beschikbaar is, merken we ook dat dergelijke informatie soms een rol gaat spelen in een geschil. Aan de hand van een meting lijkt het namelijk eenvoudig om bijvoorbeeld een overtreding vast te stellen. Echter, voor de uitstoot van stoffen naar de lucht gelden veelal jaargemiddelde grenswaarden. Een dagmeting geeft daarin onvoldoende houvast. Bovendien geeft een regionale meting het resultaat van alle uitstoot in de omgeving, en niet van een specifieke bron.
Bij het beoordelen van een specifieke situatie is dan ook altijd noodzakelijk om het totaal te beoordelen.