Omgaan met druk. Geen werkdruk, maar druk van partijen. STAB-adviseurs krijgen er (steeds vaker) mee te maken. Ook al komen wij bij een locatiebezoek feiten onderzoeken, en maken wij onze onafhankelijkheid altijd duidelijk kenbaar, het komt voor dat partijen toch een vorm van druk proberen uit te oefenen. Soms vriendelijk en subtiel, maar ook een meer agressieve benadering komt ons helaas bekend voor.
Dit was al reden om onze adviseurs een training aan te bieden hoe we hier mee om konden gaan. Maar in het kader van bewustwording schreef directeur Sascha Dalen Gilhuijs samen met Nico Keijser van de LRGD een artikel over dit onderwerp.
Geregistreerde gerechtelijke deskundigen in Nederland en België zullen binnenkort ook een enquête ontvangen over dit onderwerp.

Voor het artikel, klik hier.