Weekoverzicht uitspraken omgevingsrecht

* ABRvS 28 december 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3997: Awb, Wro; schadevergoeding, betaalde tegemoetkoming voor planschade, bpl ter uitvoering Aanwijzing luchtvaartterrein, oorzakelijk verband
* ABRvS 28 december 2022, ECLI:NL:RVS:2022:4001: Awb, Wro; bpl, weigering, 9 appartementen voor senioren, parkeerplaatsen, tussenuitspraak
* ABRvS 28 december 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3999: Awb, Wro; bpl, glastuinbouw, huisvesting arbeidsmigranten, bedrijventerrein, ladder voor duurzame verstedelijking, Wnb, soortenbescherming, relativiteit, lichtuitstraling
* ABRvS 28 december 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3983: Awb, Wro; planschade, deskundigheid taxateur, normaal maatschappelijk risico, normale maatschappelijke ontwikkeling, lijn der verwachtingen, einduitspraak na tussenuitspraak (Rb Oost‑Brabant19/842)
* ABRvS 28 december 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3984: Awb Wabo; omgevingsvergunning milieu, bouwen en afwijken bpl, uitbreiding varkenshouderij, omvang van het geding, ontbreken vvgb (Rb Overijssel 19/1127)
ABRvS 28 december 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3988 en ECLI:NL:RVS:2022:3936: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen en afwijken bpl, antennemast, belanghebbendheid, gezondheidsrisico, landschappelijke waarden (Rb Gelderland 19/2213)
* ABRvS 28 december 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3970: Awb, Wro; bpl, herontwikkeling fort, goede procesorde, relativiteit, omgevingsverordening, kernkwaliteiten Stelling van Amsterdam, parkeren, verkeer
* ABRvS 28 december 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3971: Awb, Wabo; verzoek handhaving, geluidwerende maatregelen, woonwagen, besluit, niet-ontvankelijk
* ABRvS 28 december 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3972: Awb, Wabo; omgevingsvergunning milieu, revisievergunning, op- en overslag bouw- en afvalstoffen, acceptatie- en verwerkingsbeleid (Rb Gelderland 19/4277)
* ABRvS 28 december 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3981: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen en afwijken bpl, 10 sociale huurappartementen, behoefte functiewijziging, geluidhinder, evidente privaatrechtelijke belemmering (Rb Den Haag 19/3218)
* ABRvS 28 december 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3989: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouw, melkrundveehouderij, verzoek intrekking (Rb Zeeland-West-Brabant 20/5486 en 21/1106)
* ABRvS 28 december 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3968: Awb, Wro; planschade, planschadeovereenkomst, derdebelanghebbende, beroep niet-ontvankelijk, artikel 6.4a, lid 2, Wro (Rb Oost-Brabant 20/2541)
* ABRvS 28 december 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3987: Awb, Wro; bpl, rekening houden met ruimtelijk initiatief
* ABRvS 28 december 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3974: Awb, Wabo; invordering dwangsommen, strijd met bpl, permanente bewoning, overtreding last (Rb Gelderland 20/43)
* ABRvS 28 december 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3980 en ECLI:NL:RVS:2022:3973: Awb, Wob; dierproeven met primaten en katten, Dierproevenrichtlijn, milieu-informatie, vrees voor dierenrechtactivisme
* ABRvS 28 december 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3992: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen, dakkapel, welstand, gelijkheidsbeginsel (Rb Oost-Brabant 21/77 )
* ABRvS 28 december 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3982: Awb, Wro; planschade, planvergelijking, geluid en luchtkwaliteit, reële prognose, taxatie, hoogte planschade (Rb Gelderland 19/5749)
* ABRvS 28 december 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3990: Awb, Wro; bpl, voormalig kazerneterrein, educatieve attractie, woningen, gemengde voorzieningen, Wnb, passende beoordeling, één-op-één-inpassing
* ABRvS 28 december 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3977: Awb, Wro; bpl, twee woningen en praktijkruimte, bouwvolume en bouwvorm, zelf in de zaak voorzien
* ABRvS 28 december 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3978: Awb, Wabo; handhaving, last onder dwangsom, artikel 13 Wbb, artikel 56 Bbk, toepassen grond, achtergrondwaarde
* ABRvS 28 december 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3969: Awb, Wro, Chw; bpl verbrede reikwijdte, ontwikkeling bedrijventerrein, ladder voor duurzame verstedelijking, relativiteit, belang recreatiepark, rechtszekerheidsbeginsel
* ABRvS 28 december 2022, ECLI:NL:RVS:2022:4000: Awb, Wro; bpl, 17 woningen, ladder voor duurzame ontwikkeling, verkeerssituatie, woon- en leefklimaat,
* ABRvS 28 december 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3979: Awb, Wro; planschade, planologisch vergelijking, normaal maatschappelijk risico (Rb Midden-Nederland 21/2824)
* ABRvS 28 december 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3998: Awb; verzoek handhaving, zware glazen flessen, minimalisatie verpakkingen, 7:11 Awb, niet tijdig nemen besluit
* Rechtbank Oost-Brabant 27 december 2022, ECLI:NL:RBOBR:2022:5715: Awb, Wabo; verzoek handhaving, geparkeerde voertuigen, strijd met bpl, vovo
* ABRvS 23 december 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3943: Awb, Wm; plaatsingsplan ORAC’s, vovo, randvoorwaarden
* ABRvS 23 december 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3942: Awb, Wm; plaatsingsplan ORAC’s, vovo, randvoorwaarden
* Rechtbank Noord-Nederland 23 december 2022, ECLI:NL:RBNNE:2022:4910: Awb, TwG: mijnbouwschade, bewijsvermoeden, primaire oorzaak, contra-expertise
* Rechtbank Noord-Nederland 23 december 2022, ECLI:NL:RBNNE:2022:4909: Awb, TwG; mijnbouwschade, bewijsvermoeden, autonome oorzaak, grenswaarde voor metselwerk, 6:22 Awb
* Rechtbank Noord-Nederland 23 december 2022, ECLI:NL:RBNNE:2022:4894: Awb; brief niet aanpassen AERIUS-calculator, besluit, niet-ontvankelijk
* Rechtbank Noord-Holland 23 december 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:11311: Awb, Wabo; handhaving, last onder dwangsom, verkoop auto’s vanaf perceel, overtreding, besetmming ‘bedrijf’
* Rechtbank Midden-Nederland 23 december 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:5581: Awb, Wabo; handhaving, last onder dwangsom, handhaafbaarheid last, doelmatigheid last, zelf in de zaak voorzien
* Rechtbank Overijssel 22 december 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:3890: Awb; verzoek handhaving, verleggen MTB-route zonder vergunning, belanghebbende, afstand, ruimtelijke uitstraling
* Rechtbank Noord-Nederland 22 december 2022, ECLI:NL:RBNNE:2022:4891: Awb, Wabo; omgevingsvergunning milieu, sidetrack-boring, belanghebbendheid bestuursorgaan, vovo en kortsluiten, aanvraag ontheffing soortenbescherming, bestaande toestand van het milieu, BBT
# Rechtbank Oost-Brabant 22 december 2022, ECLI:NL:RBOBR:2022:5650: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen en afwijken bpl, opslagloods, ongeoorloofde splitsing bouwplan
# Rechtbank Oost-Brabant 22 december 2022, ECLI:NL:RBOBR:2022:5649: Awb, Wabo; handhaving, co-vergistingsinstallatie, belanghebbende, bedrijfsvoering, strijd met vergunning, silo’s, evenredigheid, tussenuitspraak, voorlopige voorziening, verlengen proefperiode
# Rechtbank Oost-Brabant 22 december 2022, ECLI:NL:RBOBR:2022:5651: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen en afwijken bpl, opslagloods, ongeoorloofde splitsing bouwplan
# Rechtbank Oost-Brabant 22 december 2022, ECLI:NL:RBOBR:2022:5652: Awb, Wabo, omgevingsvergunning milieu, milieuneutrale wijziging, co-vergistingsinstallatie, verlengen bestaande loods, buiten behandeling, onoverzichtelijk vergunningenbestand, revisievergunning
# Rechtbank Oost-Brabant 22 december 2022, ECLI:NL:RBOBR:2022:5653: Awb, Wabo; handhaving, last onder dwangsom, invordering, co-vergistingsinstallatie, bouwen in afwijking van vergunning, verlenging beslistermijn nieuwe aanvraag, matiging invordering
* Rechtbank Midden-Nederland 22 december 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:5556: Awb, Wabo; handhaving, last onder dwangsom, invordering, oprichten woning, verjaring, bijzondere omstandigheden, zelf in de zaak voorzien
* Rechtbank Noord-Nederland 22 december 2022, ECLI:NL:RBNNE:2022:4889: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen, afwijken bpl en kap, oprichten woning, vovo, zorgvuldigheidsbeginsel
* ABRvS 22 december 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3933: Awb, Wabo; handhaving, last onder dwangsom, invordering vovo, spoedeisend betalingsregeling (Rb Overijssel 21/1324 en 22/702)
* ABRvS 21 december 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3826: Awb, Wro; bpl, verplaatsing bedrijf, vovo, interim omgevingsverordening, kwaliteitsverbetering, ontwikkelingsrichting
* ABRvS 21 december 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3841: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor ontgronden, infiltratiebekken hemelwater, vovo, verdroging landbouwgrond
* Rechtbank Oost-Brabant 20 december 2022, ECLI:NL:RBOBR:2022:5597, ECLI:NL:RBOBR:2022:5549, ECLI:NL:RBOBR:2022:5568 en ECLI:NL:RBOBR:2022:5547 WSr; overtreding mestwetgeving, (mest)fraude, feitelijk leidinggeven, criminele organisatie, valsheid in geschrifte
* Rechtbank Den Haag 20 december 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:13721: Awb, Wabo; handhaving, last onder dwangsom, werkzaamheden in strijd met bpl, oprichten composteerinrichting, vovo, evenredigheid
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 20 december 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:7856: Awb, Wabo; omgevingsvergunning tijdelijk ander gebruik, huisvesting werknemers, aanvraag buiten behandeling, toestemming grondeigenaar
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19 december 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:7852: Awb, Wabo, Chw; omgevingsvergunning bouwen en afwijken bpl, zonnepark, weigering vvgb, goede ruimtelijke ordening  interim omgevingsverordening
* Rechtbank Overijssel 19 december 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:3830: Awb, Wabo; omgevingsvergunning, overkapping met ingebouwd schuurtje, strijd met bpl, bouwverbod in privaatrechtelijke overeenkomst
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19 december 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:7725: Awb, Wabo; handhaving, last onder dwangsom, permanente bewoning recreatiewoning, strijd met bpl, vovo en kortsluiten, belangenafweging, gelijkheidsbeginsel
* Rechtbank Amsterdam 16 december 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:7800: Awb, Waterwet; handhaving, last onder bestuursdwang, stilleggen warmtekrachtcentrales, toezegging, voorwaarde, evenredigheid
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 15 december 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:7704: Awb, Wabo; handhaving, bewoning door arbeidsmigrant, strijd met bpl
* Rechtbank Limburg 15 december 2022, ECLI:NL:RBLIM:2022:10092: BW; procedeerverbod, misbruik van recht
* Rechtbank Noord-Nederland 14 december 2022, ECLI:NL:RBNNE:2022:4843: Awb, TwG, mijnbouwschade, bewijsvermoeden, trillingssnelheid
* Rechtbank Limburg 14 december 2022, ECLI:NL:RBLIM:2022:10028: Awb, Wnb; ontheffing doden of vangen vos, vovo, andere bevredigende oplossing, noodzaak voorkoming ernstige schade
* Rechtbank Noord-Nederland 9 december 2022, ECLI:NL:RBNNE:2022:4802: Awb, TwG; mijnbouwschade, bewijsvermoeden, zelf in de zaak voorzien
* Rechtbank Noord-Holland 9 december 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:11065: Awb, Wabo; handhaving, aanleg recreatiepark met huisjes, strijd met bpl, beoogd gebruik, vertrouwensbeginsel
* Rechtbank Noord-Holland 9 december 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:11064: Awb, Wabo; handhaving, last onder dwangsom, beoogd gebruik, strijd met bpl, hoofdgebouw, archeologische waarden, relativiteit
* Rechtbank Noord-Holland 8 december 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:11047: Awb, Belemmeringenwet Privaatrecht; gedogen aanleg en instandhouden windturbine, vovo en kortsluiten, usp Afdeling, noodzaak gedoogverplichting, rechtstreeks beroep, voorbereidingsprocedure, bestuurlijke lus
* Rechtbank Noord-Holland 6 december 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:10695: Awb, Wabo; handhaving, last onder dwangsom, parkwachterswoning, monument, illegale bouwwerken, kleur luiken, overtreder
* Rechtbank Overijssel 21 november 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:3443: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen en afwijken bpl, uitbreiden woning, belangenafweging
* Rechtbank Den Haag 3 november 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:11841: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen, afwijken bpl en kap, uitbreiding hotel, belangenafweging
* Rechtbank Noord-Holland 3 november 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:10443: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor afwijken bpl, , oprichten 11 recreatiewoningen, kap, goothoogte
* Rechtbank Noord-Holland 2 november 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:10450: Awb, Wabo; handhaving, spoedeisende bestuursdwang, kap- en snoeiwerkzaamheden, planregels, noodzaak boomsingel, gelijkheidsbeginsel, 6:22 Awb
* Rechtbank Noord-Holland 19 oktober 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:10436: Awb, Kadasterwet; vaststelling kadastrale grenzen, door landmeter verrichte meting
* Rechtbank Noord-Holland 23 september 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:9832: Awb, Wabo; omgevingsvergunning, derde bouwlaag, strijd met bpl, eenheid in dakopbouwen
* Rechtbank Midden-Nederland 22 juli 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:3136: Awb, Wabo; intrekken omgevingsvergunning bouwen, 26-wekencriterium, belangenafweging
* Rechtbank Midden-Nederland 7 juli 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:2704: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor afwijken pl, dakopbouw, dakterras
* Rechtbank Midden-Nederland 6 juli 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:2701: Awb, Wabo; omgevingsverguning, recreatiewoonboot, einduitspraak na tussenuitspraak, ontheffing Provinciale Ruimtelijke Verordening
* Rechtbank Midden-Nederland 24 juni 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:2479: Awb, Wabo; omgevingsvergunning gebruik in afwijking bpl, handhaving, buitenschoolse opvang, kinderentertainment
* Rechtbank Midden-Nederland 24 juni 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:2478: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen en afwijken bpl, 49 appartementen, zeevisgroothandel en visrokerij, vovo, belangenafweging, beperking bedrijfsvoering, geur- en geluidoverlast, inschakeling STAB in bodemprocedure
* Rechtbank Midden-Nederland 24 juni 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:2480 en ECLI:NL:RBMNE:2022:2481: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor afwijken bpl, voetbalkooi en geluidsscherm
* Rechtbank Midden-Nederland 14 juni 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:2453: Awb, Wabo; omgevingsvergunning van rechtswege, vooroeververlegging legakkers, niet tijdig beslissen
* Rechtbank Midden-Nederland 14 juni 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:2373 en ECLI:NL:RBMNE:2022:2374: Awb, Wabo; omgevingsvergunning uitrit, voorwaarden, weigeringsgronden APV
* Rechtbank Midden-Nederland 13 juni 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:2452: Awb, Wabo; handhaving, bouw recreatiewoning zonder vergunning, nieuw bpl, maatvoering, goot- en nokhoogte, legalisatie
* Rechtbank Midden-Nederland 8 juni 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:2284: Awb, Wabo; omgevingsvergunning, legaliseren dakterras, strijd met bpl, vertrouwensbeginnsel
* Rechtbank Midden-Nederland 1 juni 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:2083: Awb, Wabo; omgevingsvergunning, tweede jachthaven, uitleg bpl, enkelvoud, betrekken gemeenteraad
* Rechtbank Midden-Nederland 25 mei 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:2449: Awb; standplaatsvergunning markt, beperkte periode, overgangstermijn, standplaatsenbeleid
* Gerecht in eerste aanleg van Curaçao 12 april 2022, ECLI:NL:OGEAC:2022:329: Awb; vergunning bouwen, zwembad, overschrijding beroepstermijn, weigeringsgronden, ontsierend
*  Rechtbank Midden-Nederland 18 maart 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:2082: Awb, Wabo; omgevingsvergunning, golfclubhuis met afslaggebouw, vovo, gebruik, omvang horecafunctie

# = betrokkenheid STAB

! = (nog) niet gepubliceerd

Bijzondere overwegingen

* ABRvS 28 december 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3970: Awb, Wro; bpl, herontwikkeling fort, goede procesorde, relativiteit, omgevingsverordening, kernkwaliteiten Stelling van Amsterdam, parkeren, verkeer
De Afdeling overweegt dat artikel 6.1, onder a, van de planregels regelt dat de voor de dubbelbestemming ‘Waarde-Stelling van Amsterdam’ aangewezen gronden mede bestemd zijn voor de bescherming en veiligstelling van cultuurhistorische en archeologische waarden in relatie tot De Stelling van Amsterdam op gronden met de bestemming “Waarde-Stelling van Amsterdam”. Uit dit artikel, dat dient te worden gelezen in samenhang met de begripsomschrijvingen van “cultuurhistorische waarde en “archeologische waarde” in de artikelen 1.27 en 1.8 van de planregels, blijkt echter niet zondermeer dat met dit artikel de kernkwaliteiten van Werelderfgoed De Stelling van Amsterdam worden behouden of versterkt, zoals in artikel 22 van de PRV is bedoeld. De in artikel 22 van de PRV geëxpliciteerde kernkwaliteiten zijn of niet, dan wel niet in voldoende mate expliciet terug te vinden in artikel 6.1, onder a, en in de begripsomschrijvingen in de artikelen 1.27 en 1.8 van de planregels. De bescherming van de kernkwaliteiten van Werelderfgoed De Stelling van Amsterdam volgt ook niet – ook niet mede – uit andere planregels, zoals artikel 3.1, aanhef en onder a. Daarbij komt dat artikel 6.2 onder c van de bouwregels het mogelijk maakt dat op grond van andere bestemmingen vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing is toegestaan, zonder dat is verzekerd of de kernkwaliteiten van De Stelling van Amsterdam worden behouden of versterkt. De Afdeling overweegt verder dat in de door Arcadis opgestelde HIA van 19 maart 2021 wordt geconcludeerd dat door de met dit plan voorziene ontwikkelingen in ieder geval het militair-landschappelijke geheel, dat onderdeel is van de kernkwaliteiten van De Stelling van Amsterdam, wordt aangetast. De zwaarste aantasting van het fort is, volgens de HIA, het gevolg van de bouw van de ondergrondse parkeergarage.

Gelet op het vorenstaande is naar het oordeel van de Afdeling onvoldoende in de planregels verzekerd dat de kernkwaliteiten van Werelderfgoed De Stelling van Amsterdam worden behouden of versterkt, zoals is bepaald in de artikelen 21 en 22 van de PRV. Om deze reden ziet de Afdeling geen aanleiding om de rechtsgevolgen in stand te laten.

* ABRvS 28 december 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3990: Awb, Wro; bpl, voormalig kazerneterrein, educatieve attractie, woningen, gemengde voorzieningen, Wnb, passende beoordeling, één-op-één-inpassing
In een plan kan worden aangesloten bij de uitbreidingsmogelijkheden die voortvloeien uit een Natuurbeschermingswet 1998- of Wnb-vergunning (hierna: natuurvergunning) die ten tijde van het vaststellen van het plan in rechte onaantastbaar was, waaraan een passende beoordeling ten grondslag heeft gelegen en die in het plan een één-op-één-inpassing heeft gekregen. Als aan deze voorwaarden is voldaan, kan gelet op artikel 2.8, tweede lid, van de Wnb een nieuwe passende beoordeling voor het plan in beginsel achterwege blijven, als een nieuwe passende beoordeling redelijkerwijs geen nieuwe gegevens en inzichten kan opleveren over de significante gevolgen van de aldus vergunde projecten. De veronderstelling daarbij is dat de planologische uitbreidingsmogelijkheden al passend zijn beoordeeld in het kader van de verlening van de natuurvergunning.

Het plan voorziet in de realisatie van maximaal 5.000 m2 aan bedrijfsbebouwing ten behoeve van de Experience. De Afdeling heeft niet de overtuiging verkregen dat de Nbw-vergunning die volgens de raad één-op-één is ingepast, ziet op meer dan alleen woningbouw in het gebied ten behoeve van de realisatie van het WFC op de percelen van de voormalige kazerneterreinen. De tekst van de vergunning geeft daarvoor onvoldoende grond. Zo is in de Nbw-vergunning onder “Activiteit” vermeld “Woningbouw Kazerneterreinen aan nieuwe kazernelaan, 6711 JA te Ede”. Onder “Aanvraag en procesverloop” is vermeld “De aanvraag omvat de realisatie van woningbouw en grenst direct aan Natura 2000-gebied Veluwe.”. Onder “Activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd” is vermeld “Gemeente Ede wil op de voormalige kazerneterreinen aan de oostzijde van Ede woningen bouwen op basis van een onherroepelijk bestemmingsplan.”. Weliswaar staat daar ook “Het plan omvat de realisatie van circa 1850 woningen en 50.000 m2 aan voorzieningen.”, maar omdat overigens uit de tekst van de Nbw-vergunning niet blijkt dat die vergunning op meer ziet dan enkel woningbouw, acht de Afdeling deze enkele verwijzing onvoldoende om ervan uit te gaan dat de Nbw-vergunning behalve op woningbouw ook ziet op 50.000 m2 aan voorzieningen in het WFC gebied.

Deze conclusie wordt niet anders wanneer ook wordt gekeken naar andere stukken waarnaar de raad in dit verband heeft verwezen. (…)

Gelet op het voorgaande, is de Afdeling van oordeel dat niet is komen vast te staan dat de mogelijkheden waarin het onderhavige bestemmingsplan voorziet overeenkomen met de situatie die ten grondslag lag aan de Nbw-vergunning. Dit betekent dat geen sprake is van een één-op-één inpassing van een deel van de ontwikkeling die in 2015 met de natuurvergunning is vergund. Daarom is niet voldaan aan de voorwaarden waaronder op grond van artikel 2.8, tweede lid, van de Wnb geen passende beoordeling hoeft te worden gemaakt. De raad heeft ten onrechte toepassing gegeven aan artikel 2.8, tweede lid, van de Wnb. Het betoog slaagt.

* ABRvS 28 december 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3987: Awb, Wro; bpl, rekening houden met ruimtelijk initiatief
Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in bijvoorbeeld de uitspraken van 16 januari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:81, en van 7 april 2021, ECLI:NL:RVS:2021:747, moet de raad bij de vaststelling van een bestemmingsplan rekening houden met een particulier initiatief betreffende ruimtelijke ontwikkelingen, wanneer dat initiatief voldoende concreet is, tijdig kenbaar is gemaakt en de ruimtelijke aanvaardbaarheid daarvan ten tijde van de vaststelling van het plan op basis van de op dat moment bekende gegevens kan worden beoordeeld. Daarbij heeft de Afdeling overwogen dat het indienen van een verzoek in een zienswijze een passende en gebruikelijke manier is om een ruimtelijk initiatief kenbaar te maken.

Zoals hiervoor is vermeld, is het indienen van een verzoek in een zienswijze een passende en gebruikelijke manier om een ruimtelijk initiatief kenbaar te maken. GKB heeft tijdens de inzagetermijn de raad verzocht om haar initiatief, waarvoor het college van burgemeester en wethouders principetoestemming hadden verleend, op te nemen in het bestemmingsplan. Zij heeft ook een zienswijze ingediend waarin zij haar verzoek om ter plaatse vijf woningen te bouwen heeft herhaald. In een aanvullende zienswijze heeft zij nadere onderzoeken overgelegd. Anders dan de raad is de Afdeling van oordeel dat het initiatief van GKB daarmee tijdig kenbaar is gemaakt en ook zo concreet was dat een inhoudelijke beoordeling op de ruimtelijke aanvaardbaarheid ervan kon worden gegeven. Dat het hier gaat om een conserverend plan en dat het initiatief ziet op het toevoegen van substantiële bebouwing in een gebied op de grens van de bebouwde kom en het buitengebied, waarover omwonenden geen zienswijzen meer konden indienen, neemt niet weg dat bij een tijdig kenbaar gemaakt initiatief dat voldoende concreet is en waarvan de ruimtelijke aanvaardbaarheid op het moment van de vaststelling van het bestemmingsplan kan worden beoordeeld, de raad bij de vaststelling van het bestemmingsplan rekening moet houden met dat initiatief. In dit geval heeft de raad daarover ook een inhoudelijk standpunt ingenomen. Overigens had de raad ervoor kunnen kiezen om vóór de vaststelling van het plan de omwonenden, die volgens GKB instemden met zijn initiatief, alsnog bij het initiatief te betrekken.

* ABRvS 28 december 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3983: Awb, Wro; planschade, deskundigheid taxateur, normaal maatschappelijk risico, normale maatschappelijke ontwikkeling, lijn der verwachtingen, einduitspraak na tussenuitspraak (Rb Oost‑Brabant19/842)
Het is de Afdeling niet gebleken dat de opsteller van het advies van de SAOZ aan het college en aan [appellant] een schriftelijke verklaring ter beschikking heeft gesteld, waaruit, onder meer, blijkt dat en waarom hij objectief bezien en controleerbaar kan worden aangemerkt als deskundige ter zake van het taxeren van een object als hier aan de orde. De Afdeling stelt verder vast dat de opsteller van het advies van de SAOZ in het, door de SAOZ in haar advies bedoelde LRGD, voor zover hier van belang, staat ingeschreven met als specialisaties planschade en nadeelcompensatie. De opsteller van het advies staat in dit register – anders overigens dan enkele andere medewerkers van de SAOZ – niet ingeschreven voor de specialisatie taxatie.

Het betoog van de opsteller van het advies dat hij zelf van mening is dat hij desondanks door opleiding, inschrijvingen en ervaring volledig gekwalificeerd is om de onderhavige waardering te verrichten, is, zonder inzichtelijke onderbouwing daarvan, die ontbreekt, niet voldoende om de door het betoog van [appellant] gewekte twijfel aan de deskundigheid van deze adviseur ter zake van het taxeren van een object als hier aan de orde, weg te nemen.

Dat, zoals in het advies van de SAOZ is gesteld, in een planschadezaak niet louter de marktwaarde bepalend is voor de taxatie van de waarde van een onroerende zaak, impliceert, anders dan de SAOZ betoogt, niet dat de taxatie van de waarde daarvan niet behoeft te worden verricht door een deskundig taxateur en dat kan worden volstaan met een taxatie van een planschadedeskundige, die niet tevens is gekwalificeerd als taxateur.

# Rechtbank Oost-Brabant 22 december 2022, ECLI:NL:RBOBR:2022:5649: Awb, Wabo; handhaving, co-vergistingsinstallatie, belanghebbende, bedrijfsvoering, strijd met vergunning, silo’s, evenredigheid, tussenuitspraak, voorlopige voorziening, verlengen proefperiode
Gelet op deze omstandigheden komt de rechtbank tot de volgende conclusies. Het college biedt Groengas in het bestreden besluit van 22 september 2022 ten onrechte slechts twee keuzes: het verkrijgen van een legaliserende omgevingsvergunning, of het slopen en/of beëindigen van de illegale activiteiten. Op 22 september 2022 wist het college dat Groengas met geen enkele mogelijkheid binnen de begunstigingstermijn zou kunnen beschikken over een legaliserende omgevingsvergunning, omdat de aanvraag en verlening van een revisievergunning veel langere tijd in beslag neemt. Dit betekent dat Groengas het verbeuren van dwangsommen alleen zou kunnen voorkomen door de silo’s te slopen en de overige activiteiten te beëindigen. De rechtbank is van oordeel dat het college onvoldoende heeft gemotiveerd waarom deze verstrekkende maatregel noodzakelijk is. Het college had er voor kunnen kiezen om een minder verstrekkende last op te leggen, waarmee de mogelijk nadelige milieugevolgen ook worden voorkomen, bijvoorbeeld de last dat de silo’s niet mogen worden gebruikt, maar wel mogen blijven staan gedurende de periode waarin de aanvraag voor een revisievergunning wordt beoordeeld. (…)

De rechtbank concludeert dat het college onvoldoende heeft gemotiveerd dat handhavend optreden door de last die is opgelegd in het bestreden besluit niet onevenredig is. Het college had hiernaar ook nog nader onderzoek kunnen doen en kunnen wachten met het nemen van het bestreden besluit.

De rechtbank ziet aanleiding om de volgende voorlopige voorziening te treffen waarmee de proefperiode voor Groengas wordt verlengd (…):
* Groengas mag de twee achterste silo’s in gebruik nemen en houden ten behoeve van co-vergisting alsmede silo zes voor de opslag van vloeibare mest en co-producten voor de co-vergisting in de achterste twee silo’s. Hierbij moet Groengas de grenswaarden en de toegelaten hoeveelheden in de geldende vergunningen in acht nemen.
* (…)

* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 20 december 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:7856: Awb, Wabo; omgevingsvergunning tijdelijk ander gebruik, huisvesting werknemers, aanvraag buiten behandeling, toestemming grondeigenaar
Partijen verschillen van mening of [naam grondeigenaar 2] instemt met de plannen en dus of aannemelijk is dat de plannen gerealiseerd kunnen worden. Naar vaste rechtspraak2 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRS) geldt op basis van de in artikel 1:2, eerste lid in samenhang met artikel 1:3, derde lid, van de Awb opgenomen definities van respectievelijk “belanghebbende” en “aanvraag” als hoofdregel dat een aanvrager van een vergunning wordt verondersteld belanghebbende te zijn bij een beslissing op zijn verzoek. Als aannemelijk is dat een bouwplan niet kan worden verwezenlijkt, is degene die verzoekt om een omgevingsvergunning voor het bouwwerk echter geen belanghebbende en is zijn verzoek geen aanvraag als bedoeld in artikel 1:3, derde lid, van de Awb.

Naar het oordeel van de rechtbank volgt de door het college gestelde voorwaarde – dat de grondeigenaren expliciet toestemming geven voor de verwezenlijking van de plannen – niet uit wetgeving of jurisprudentie. Pas als een andere partij dan de eigenaar de aanvraag indient en de eigenaar daar (expliciet) tegen protesteert, kan aannemelijk zijn dat het plan niet gerealiseerd kan worden. Deze situatie doet zich hier niet voor. Het perceel heeft twee eigenaren, waarvan tenminste één eigenaar ( [naam grondeigenaar 1] ) de plannen onvoorwaardelijk en expliciet steunt. [naam bedrijf] reageert weliswaar namens de andere eigenaar ( [naam grondeigenaar 2] ), maar uit de verklaring van [naam bedrijf] volgt niet dat [naam grondeigenaar 2] zich expliciet verzet tegen de plannen, zoals het college ter zitting ook heeft erkend. Er zijn verder geen aanknopingspunten om aan te nemen dat grondeigenaar [naam grondeigenaar 2] geen toestemming verleent of dat de bouwplannen niet verwezenlijkt kunnen worden. De rechtbank ziet dan ook geen reden om af te wijken van de hoofdregel dat een aanvrager van een vergunning wordt verondersteld belanghebbende te zijn bij een beslissing op zijn verzoek.

* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19 december 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:7852: Awb, Wabo, Chw; omgevingsvergunning bouwen an afwijken bpl, zonnepark, weigering vvgb, goede ruimtelijke ordening  interim omgevingsverordening

De rechtbank acht deze motivering niet toereikend om de weigering van de verklaring van geen bedenkingen te dragen, en overweegt daartoe het volgende.
(…)

De rechtbank ziet in die toelichting niet onderbouwd wat de gemeenteraad “sinds jaar en dag verstaat onder een goede ruimtelijke ordening” en dat ruimtelijke ontwikkeling op de gronden met aardkundige waarden niet mogelijk is. De toelichting sluit ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied niet uit. Met de vermelding dat er aan ontwikkelingen landschappelijke voorwaarden worden gesteld, geeft de gemeenteraad juist aan dat ruimtelijke ontwikkeling, onder voorwaarden, mogelijk is. De verwijzing naar de toelichting op het bestemmingsplan is dus ontoereikend om als motivering te dienen voor de weigering van de verklaring van geen bedenkingen.

Eiseres heeft ook terecht erop gewezen dat haar voorgenomen project niet ligt in een gebied dat op grond van de ‘Herziene beleidsvisie Zonne-energie 2018’ van de gemeente [plaatsnaam 3] is aangewezen als een gebied waar zonneparken zijn uitgesloten. (…)

In de bestreden besluiten is verder verwezen naar de correspondentie vanuit de provincie in het kader van het vooroverleg. In deze correspondentie wordt verwezen naar de instructieregels die voor de realisatie van zonneparken zijn opgenomen in de Interim-omgevingsverordening Noord-Brabant (IOV). Uit de correspondentie kan naar het oordeel van de rechtbank niet worden afgeleid dat de realisatie van het zonnepark in strijd moet worden geacht met de instructieregels van de IOV. Uit de correspondentie kan slechts worden afgeleid dat de provincie vindt dat op basis van de stukken met onvoldoende mate van zekerheid kan worden vastgesteld dat er geen onomkeerbare gevolgen ontstaan voor het aardkundig waardevolle landschap. De correspondentie vanuit de provincie kan daarom ook niet dienen ter (nadere) onderbouwing van de weigering van de verklaring van geen bedenkingen.

Eiseres heeft ook terecht opgemerkt dat het ontbreken van draagvlak geen dragend argument kan zijn voor het weigeren van een verklaring van geen bedenkingen. (…)

* Rechtbank Noord-Nederland 14 december 2022, ECLI:NL:RBNNE:2022:4843: Awb, TwG, mijnbouwschade, bewijsvermoeden, trillingssnelheid
Het IMG heeft het bewijsvermoeden met succes weerlegd als het aan de hand van een adviesrapport aantoont dat de schadeoorzaak evident en aantoonbaar uitsluitend een andere is dan bodembeweging als gevolg van de aanleg of exploitatie van een mijnbouwwerk. Het gaat hierbij om een hoge mate van zekerheid, niet om 100% of natuurwetenschappelijke zekerheid. De rechtbank verwijst hier verder naar het toetsingskader zoals dat is uiteengezet in de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling)

Zoals eerder aangegeven mag het IMG afgaan op het rapport van de deskundige indien deze deskundige op objectieve en onpartijdige wijze verslag doet van het verrichte onderzoek. Daarbij moet op inzichtelijke wijze worden aangegeven welke feiten en omstandigheden aan het oordeel van de deskundige ten grondslag hebben gelegen. Voorts dienen de conclusies niet onbegrijpelijk te zijn.

Voor schade 7, 8 en 20 is de rechtbank van oordeel dat eiser voldoende concrete aanknopingspunten voor twijfel heeft aangevoerd. Dit door te wijzen op het feit dat het om een scheur in een korte wand gaat waar slechts beperkte thermische werking in ontstaat. Het IMG heeft ook benoemd dat het een feit is dat er in kortere wanden minder thermische werking plaatsvindt. Waarom de werking in dit geval toch voldoende is geweest om scheurvorming te veroorzaken is onvoldoende toegelicht door het IMG. Voor schade 14 tot en met 18 is door het IMG enkel uitgelegd wat werking inhoudt en daarnaast aangegeven dat de trillingssnelheid op locatie onvoldoende is geweest om de schade te veroorzaken. Nu niet nader is toegelicht waarom in dit specifieke geval werking tot deze schades heeft geleid en de trillingssnelheid bij de buren geen reden is geweest om de schade niet toe te kennen is de rechtbank van oordeel dat het opvoeren van werking en trillingssnelheden, zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet voldoende is om het bewijsvermoeden te weerleggen. Kortom, er is niet voldoende aannemelijk gemaakt dat sprake is van een evident en aantoonbare andere uitsluitende oorzaak voor het ontstaan van de schades 7, 8, 14 tot en met 18 en 20. Het bewijsvermoeden is niet weerlegd. De beroepsgrond gericht tegen de beoordeling van schade 7, 8, 14 tot en met 18 en 20 slaagt dan ook.

STAB verzorgt de jurisprudentie voor STAB OGR updates
Martijn Jansen Schoonhoven, senior jurist omgevingsrecht bij de provincie Limburg, schreef een annotatie bij de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant van 1 december 2022 (ECLI:NL:RBOBR:2022:5232) en de uitspraak van de rechtbank Gelderland van 18 oktober 2022 (ECLI:NL:RBGEL:2022:5829). Beide uitspraken gaan over een positieve weigering. Dit is een besluit dat in het kader van de Wnb wordt genomen indien door middel van intern salderen een toename van stikstofdepositie wordt voorkomen. De annotator gaat in op de vraag of een positieve weigering gelijkgesteld kan worden met een natuurvergunning en op de vraag of in beide uitspraken nu anders is geoordeeld.

Samenvattingen van jurisprudentie op STAB-site
Op de website van STAB wordt recente jurisprudentie ook samengevat.

De volgende uitspraken zijn deze week nieuw geplaatst:
ABRvS 30 november 2022 Bestemmingsplan, gevolgen voor hittestress voldoende onderzocht
ABRvS 23 november 2022 Wijzigingsplan, gelijktijdig gebruik maken van wijzigingsbevoegdheid en afwijkingsbevoegdheid niet toegestaan
Rb Noord-Nederland 8 december 2022 Mijnbouwschade, bewijsvermoeden onvoldoende weerlegd, herstelmogelijkheid