Door de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 wijzigt het bodembeschermingsrecht ingrijpend. Bedrijven, overheden en juridische professionals worden geconfronteerd met een labyrint van regelgeving en voortdurend evoluerende jurisprudentie. Vier adviseurs van STAB hebben het Handboek Bodem in de Omgevingswet geschreven, om je te begeleiden door dit uitdagende landschap.

Het handboek bevat een volledig overzicht van de relevante wet- en regelgeving, hun praktische toepassingen en jurisprudentie. Dit wordt gedaan aan de hand van de systematiek van het nieuwe instrumentarium van de Omgevingswet. Ook worden de bijbehorende technische begrippen en bodemkundige processen toegelicht, evenals de systematiek van de Wet bodembescherming die vanwege het overgangsrecht nog lange tijd relevant blijft. Aan de hand van de systematiek uit het Besluit activiteiten leefomgeving wordt tot slot toegelicht hoe bodemverontreiniging preventief moet worden voorkomen.

Het handboek is verkrijgbaar via de uitgever Berghauser Pont Publishing.