Wil je weten wat het werk van een STAB-adviseur inhoudt?
Klik hier.

Laatste nieuws


Afgelopen woensdag gaf STAB-directeur Sascha Dalen Gilhuijs een presentatie op de 15e Vergadering van de Task Force on Access to Justice under the Aarhus Convention. STAB was uitgenodigd om haar toegevoegde waarde binnen het omgevingsrecht toe te lichten.
Op de conferentie, die plaatsvond in Geneve, waren ook sprekers uit bijvoorbeeld Oekraine waar zich door de oorlog milieurampen voltrekken en uit Brazilië waar men de rechtspraak ondersteunt met ingenieuze datamodellen om inzicht te geven in de mate van illegale ontbossing.
Het was zeer indrukwekkend om te mogen speechen tussen rechters en officieren van justitie en vertegenwoordigers van NGO’s.
Hoewel de problematiek niet vergelijkbaar is, is onafhankelijke deskundigheid overal ter wereld van zeer groot belang, en vervult STAB een belangrijke rol in Nederland.

Vacatures


Momenteel is STAB op zoek naar een adviseur op het gebied van chemische technologie.

Ook als jouw profiel niet direct aansluit op de genoemde vacatures, ben je welkom om contact op te nemen.

De organisatie


STAB is een onafhankelijke, professionele organisatie met deskundigen op gebied van het omgevingsrecht. STAB heeft als doel om met heldere adviezen de rechtspraak in Nederland te ondersteunen.
We werken alleen in opdracht van rechtbanken en de Raad van State, waardoor we kunnen garanderen dat we onafhankelijk advies leveren.

Expertise op elk gebied


STAB heeft kennis op vrijwel alle aspecten van het omgevingsrecht. Het werk varieert van veel voorkomende aspecten zoals geluidhinder, luchtverontreiniging, planschade en natuur(bescherming) tot kleinschalige onderwerpen zoals straling en genetisch gemodificeerde organismen. STAB werkt met kennisgroepen waarin de specialisten kennis met elkaar uitwisselen en samenwerken, en houdt zo de kennis actueel en op het hoogste niveau.

De STAB werkwijze


STAB zoekt bij een dossier het beste team van adviseurs. Naast dossieronderzoek, waaronder bijvoorbeeld het narekenen van gegevens aangedragen door partijen, doen wij ook onderzoek op locatie en spreken daar met partijen. Als het nodig is, vragen we ontbrekende stukken op en doen aanvullend literatuuronderzoek. Alle gegevens bij elkaar worden uitgewerkt in het verslag. Dit verslag wordt via onze opdrachtgever aan partijen toegestuurd.
Dit verslag is niet openbaar en kan dus niet worden opgevraagd.

Gedragscode


De gedragscode die binnen STAB wordt gehanteerd is van wezenlijk belang voor ons bestaansrecht. In de gedragscode staat hoe wij ons onderzoek uitvoeren en ons advies uitbrengen. Hiermee wordt onder andere onze onafhankelijkheid gewaarborgd. Er wordt – voor zover mogelijk – aansluiting gezocht bij de gedragscode die geldt bij rechtbanken en de Raad van State. U vindt onze gedragscode hier.

Afspraak met STAB

Ik heb een afspraak met STAB. Welke stappen worden er doorlopen?

Expertise

Onze specialistische vakgebieden

Medewerkers

Meer informatie over onze specialisten

Jurisprudentie

Wekelijks jurisprudentie overzicht

Nieuwsbrief

Abonneer op de STAB nieuwsbrief

STAB OGR Updates

Jurisprudentie samenvattingen

Onze specialisten

Professionals op het gebied van het omgevingsrecht

Jurisprudentie blog