Gezondheid: van "enige betekenis" voor het omgevingsrecht?

Waarover ging deze uitspraak? In een uitspraak van 6 maart 2019…


Wijzigen van kippen naar geitenhouderij

* 6 maart 2019 (ABRvS 201804833/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning beperkte…


Vallen de bedoelingen van de planwetgever in het water?

Waarover ging deze uitspraak? In een uitspraak van 13 maart 2019…