STAB biedt, in samenwerking met uitgeverij Boom, een overzicht van de relevante, recente jurisprudentie op het gebied van het omgevingsrecht. Onder Boom juridisch worden Rechtspraak  updates aangeboden. Het omgevingsrecht is vertaald in OGR-updates, en onderverdeeld in de subcategorieën milieu, ruimtelijke ordening en schadevergoeding.

De redactie van OGR-updates, die bestaat uit medewerkers van STAB, volgt de uitspraken van rechtbanken en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op het gebied van het omgevingsrecht, op de voet. De leden van de redactie maken een selectie en vatten de geselecteerde uitspraken samen.

De redactie bestaat uit de volgende leden:

Gijsbert Keus
Jelle van de Poel
Odile Scholte
Peter Willems

Naast samenvattingen van de uitspraken, die door de redactie van OGR-updates worden verzorgd, worden ook annotaties geplaatst. Deze annotaties zijn geschreven door een vaste annotator of gastannotator. De redactieleden lezen met de concepten van deze annotaties mee. De annotaties zijn voor een ieder te raadplegen, omdat deze “open acces” beschikbaar worden gesteld.

Klik hier om naar de OGR-Updates website te gaan.