Deskundige rechtspraak is een voorwaarde voor een rechtspraak waarin iedereen vertrouwen stelt. Daarom is het een groot goed dat de Nederlandse rechter de bevoegdheid heeft om in een zaak deskundigen te kunnen aanstellen. Een onafhankelijk deskundige kijkt onpartijdig en objectief naar de feiten en omstandigheden die in een zaak spelen en rapporteert daarover aan de rechter.
De deskundigen van STAB adviseren op het gebied van het omgevingsrecht. Al meer dan 20 jaar leveren wij deze ondersteuning. Door deze jarenlange ervaring en door goed contact te onderhouden met onze opdrachtgevers, kunnen wij de informatie op goed bruikbare wijze leveren.

Onafhankelijk

Om de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van STAB te waarborgen is wettelijk vastgelegd dat onze medewerkers geen functies of betrekkingen buiten STAB mogen vervullen of bekleden die de onpartijdigheid of de onafhankelijkheid in geding kunnen brengen. In dit kader is binnen de organisatie een gedragscode vastgelegd die de onafhankelijkheid en onpartijdigheid in de praktijk waarborgt.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft uitsluitend een toezichthoudende functie en is op geen enkele wijze betrokken bij de inhoudelijke kant van de advisering. De Raad van Toezicht bestaat uit:
R.F.B. van Zutphen (voorzitter)
mevr. M.J.L.L. van der Poel RA
mevr. mr. E.C. Ruinaard

De (neven)functies van de leden van de Raad van Toezicht vindt u hier.

Deskundig

De adviseurs van STAB zijn deskundig op het gebied van het omgevingsrecht, in het bijzonder de fysieke leefomgeving. Relevante werkervaring en vooropleiding vormen de basis waarna veel wordt geïnvesteerd in permanente educatie. Hierdoor wordt de kennis van de adviseurs permanent actueel en op een hoog niveau gehouden. Naast vakinhoudelijke cursussen die iedere adviseur zelf kiest, heeft STAB haar interne kennisbevordering vormgegeven in de STAB academie.
De adviseurs hebben een opleiding tot gerechtelijk deskundige gevolgd en staan ingeschreven bij het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (meer info op http://www.lrgd.nl). 

Organigram