ing. Cor Coenrady
Adviseur Omgevingsrecht

Vakgebieden:
Lucht en Energie
Milieueffectrapportage
Veiligheid en Straling

Opleidingen:
Gerechtelijk deskundige, JPAO, Universiteit Leiden
Procestechniek, HTS Amsterdam
Stralingsniveau 3, Universiteit Nijmegen

Naam cursus:
Persoonlijk geurwaarnemingsvermogen volgens NEN-EN 13725 (Buro Blauw)
Gerüche in der Außenluft (VDI Wissensforum)
Emissionsmesstechnik in Verbrennungsanlangen (VDI Wissensforum)
Stalventilatie, HAS (incompany)
Basistraining PGS 15 – Opslag gevaarlijke stoffen (incompany)
Poort- en gasinstructies (Deltalinqs Trainingen en Services)
VOL-VCA (NCOI)
SAFETI-NL (RIVM)
Vierde tranche Activiteitenbesluit, algemeen (interne cursus)
Erfgoedwet (interne cursus)
Vierde tranche Activiteitenbesluit, lucht en geur, inbouw NeR (OD NZKG)
Opslagtanks 2015 (IIR)
Veilig omgaan met Ammoniak (Falck, Van de Logt & Joosten)
Cursus Geomilieu, lucht en geur (DGMR)
Cursus Houtstook door particulieren
Corrosie (Materials Consult bvba)

Jaar:
2019
2018
2017
2017
2017
2017
2017
2016
2016
2016
2016
2015
2015
2015
2014
2014

STAB Academie
Alle adviseurs volgen het programma van de STAB academie. Meer informatie vindt u hier.

Betaalde nevenfunctie:
Docent bij Stichting Postacademisch Onderwijs te Delft

Onbetaalde nevenfunctie:
Geen