drs. Berber Koopmans
Adviseur Omgevingsrecht

Vakgebieden:
Op basis van een brede (interne) opleiding, werkervaring en combinaties van diverse vakgebieden in een projectteam, is iedere adviseur in staat om in beginsel alle zaken op het gebied van omgevingsrecht te behandelen.
Daarnaast is iedere adviseur als specialist bij één of meerdere vakgebieden betrokken.

Specialistische Vakgebieden:
Milieueffectrapportage
Stedebouw en Planologie
Schadevergoeding en Kostenverhaal

Opleidingen:
Gerechtelijk deskundige, JPAO, Universiteit Leiden
Sociale geografie en milieukunde, Universiteit Utrecht
Module Milieurecht, Open Universiteit
MfN register Mediator, Centrum voor Conflicthantering

Naam cursus:
Groepsbemiddeling, Bemiddeling en Mediation (MfN)
Evenementen in Omgevingsrecht, Berghauser Pont Academy
Inleiding waarderen, Amsterdam School of Real Estate
Landmeten en waterpassen, STAB (incompany)
Faciliteren, groepsdynamiek, COCD
Dag van de omgevingswet, spreker Participatie, VVM
Mer-dag, spreker participatie en omgevingswet, RWS
Specialisatie Overheid Mediator, CvC
Vierde Tranche Activiteitenbesluit, Berghauser Pont

Jaar:
2020
2019
2019
2017
2017​
2017​​
2017
2016

STAB Academie
Alle adviseurs volgen het programma van de STAB academie. Meer informatie vindt u hier.

Betaalde nevenfunctie:
geen

Onbetaalde nevenfunctie:
buurtbemiddelaar en mediator, Bureau bemiddeling en mediation Haaglanden

Publicaties: