drs. Berber Koopmans
Adviseur Omgevingsrecht

Vakgebieden:
Milieueffectrapportage
Stedebouw en Planologie
Schadevergoeding en Kostenverhaal

Opleidingen:
Gerechtelijk deskundige, JPAO, Universiteit Leiden
Sociale geografie en milieukunde, Universiteit Utrecht
Module Milieurecht, Open Universiteit
MfN register Mediator, Centrum voor Conflicthantering

Naam cursus:
Evenementen in Omgevingsrecht, Berghauser Pont Academy
Inleiding waarderen, Amsterdam School of Real Estate
Landmeten en waterpassen, STAB (incompany)
Faciliteren, groepsdynamiek, COCD
Dag van de omgevingswet, spreker Participatie, VVM
Mer-dag, spreker participatie en omgevingswet, RWS
Specialisatie Overheid Mediator, CvC
Vierde Tranche Activiteitenbesluit, Berghauser Pont

Jaar:
2020
2019
2019
2017
2017​
2017​​
2017
2016

STAB Academie
Alle adviseurs volgen het programma van de STAB academie. Meer informatie vindt u hier.

Betaalde nevenfunctie:
geen

Onbetaalde nevenfunctie:
buurtbemiddelaar en mediator, Bureau bemiddeling en mediation Haaglanden

Publicaties: