ing. Carla Weemaes
Adviseur Omgevingsrecht

Vakgebieden:
Op basis van een brede (interne) opleiding, werkervaring en combinaties van diverse vakgebieden in een projectteam, is iedere adviseur in staat om in beginsel alle zaken op het gebied van omgevingsrecht te behandelen.
Daarnaast is iedere adviseur als specialist bij één of meerdere vakgebieden betrokken.

Specialistische Vakgebieden:
Water

Opleidingen:
Gerechtelijk deskundige, JPAO, Universiteit Leiden
Chemische technologie, HTS Breda​
Milieukunde, PBNA
Basisopleiding emissiebeheer, Wateropleidingen

Naam cursus:
Toxiciteit in het oppervlaktewater
LRGD-symposium – De kwaliteit van het deskundigenbericht
Emissiesymposium water
LRGD-symposium – De deskundige in Europa
Stalventilatie, HAS (incompany)
Wijzigingen PGS 15: 2016, NEN-trainingen (incompany)
Geomilieu Modelleren luchtkwaliteit, geur en depositie, DGMR Software B.V. (incompany)
Argumentatie: Gelijk hebben en gelijk krijgen, JPAO Universiteit Leiden (incompany)

Jaar:
2021
2021
2020
2018
2017
2017​
2015​​
2015

STAB Academie
Alle adviseurs volgen het programma van de STAB academie. Meer informatie vindt u hier.

Betaalde nevenfunctie:
geen

Onbetaalde nevenfunctie:
geen

Publicaties: