mr. Gijsbert Keus
Adviseur Omgevingsrecht

Vakgebieden:
Schadevergoeding en Kostenverhaal

Opleidingen:
Gerechtelijk deskundige, JPAO, Universiteit Leiden
Nederlands Recht, Universiteit Leiden

Naam cursus:
Landmeten en waterpassen, STAB (incompany)
Studiemiddag “De compacte stad: flexibiliteitsinstrumenten in het omgevingsrecht”, IBR
Actualiteitencollege Planschade en nadeelcompensatie, IBR
Actualiteitencollege jurisprudentie omgevingsrecht, IBR
Symposium “10 jaar LRGD deskundigen: een evaluatie”, LRGD
Lezing planschaderecht in de Omgevingswet, min. IenM
LRGD symposium
Omgevingsrecht in de Lage Landen: Toren van Babel of Tuin der Lusten?
Het grote Omgevingswet Symposium 2016
Nieuwe Omgevingswet
De deskundige in (toekomst)perspectief: uitwisseling gewenst
Vastgoedeconomie
Update Vergunningvrij bouwen
Jurisprudentie Awb
Het grote Omgevingswet Symposium 2014

Jaar:
2019
2018
2018​
2017​​
2017
2017
2017
2017
2016
2016
2016
2015
2015
2014
2014

STAB Academie
Alle adviseurs volgen het programma van de STAB academie. Meer informatie vindt u hier.

Betaalde nevenfunctie:
Redacteur Milieurecht (Kluwer)

Onbetaalde nevenfunctie:
Geen

Publicaties: