mr. Gijsbert Keus
Adviseur Omgevingsrecht

Vakgebieden:
Op basis van een brede (interne) opleiding, werkervaring en combinaties van diverse vakgebieden in een projectteam, is iedere adviseur in staat om in beginsel alle zaken op het gebied van omgevingsrecht te behandelen.
Daarnaast is iedere adviseur als specialist bij één of meerdere vakgebieden betrokken.

Specialistische Vakgebieden:
Schadevergoeding en Kostenverhaal

Opleidingen:
Gerechtelijk deskundige, JPAO, Universiteit Leiden
Nederlands Recht, Universiteit Leiden

Naam cursus:
Landmeten en waterpassen, STAB (incompany)
Studiemiddag “De compacte stad: flexibiliteitsinstrumenten in het omgevingsrecht”, IBR
Actualiteitencollege Planschade en nadeelcompensatie, IBR
Actualiteitencollege jurisprudentie omgevingsrecht, IBR
Symposium “10 jaar LRGD deskundigen: een evaluatie”, LRGD
Lezing planschaderecht in de Omgevingswet, min. IenM
LRGD symposium
Omgevingsrecht in de Lage Landen: Toren van Babel of Tuin der Lusten?
Het grote Omgevingswet Symposium 2016
Nieuwe Omgevingswet
De deskundige in (toekomst)perspectief: uitwisseling gewenst
Vastgoedeconomie
Update Vergunningvrij bouwen
Jurisprudentie Awb
Het grote Omgevingswet Symposium 2014

Jaar:
2019
2018
2018​
2017​​
2017
2017
2017
2017
2016
2016
2016
2015
2015
2014
2014

STAB Academie
Alle adviseurs volgen het programma van de STAB academie. Meer informatie vindt u hier.

Betaalde nevenfunctie:
Redacteur Milieurecht (Kluwer)

Onbetaalde nevenfunctie:
Geen

Publicaties: