Gijs Rurup
Adviseur Omgevingsrecht

Vakgebieden:
Veiligheid en Straling
Lucht en Energie

Opleidingen:
Gerechtelijk deskundige, JPAO, Universiteit Leiden
Chemische technologie, HTS

Naam cursus:
Landmeten en waterpassen, STAB (incompany)
BRZO+ opleiding

Jaar:
2019
2016

STAB Academie
Alle adviseurs volgen het programma van de STAB academie. Meer informatie vindt u hier.

Betaalde nevenfunctie:
Coördinator verkenningseenheden bij Veiligheidsregio Kennemerland

Onbetaalde nevenfunctie:
Docent cursus “Industriële luchtemissies en vergunningverlening” bij GeoPlan

Publicaties: