Gijs Rurup
Adviseur Omgevingsrecht

Vakgebieden:
Op basis van een brede (interne) opleiding, werkervaring en combinaties van diverse vakgebieden in een projectteam, is iedere adviseur in staat om in beginsel alle zaken op het gebied van omgevingsrecht te behandelen.
Daarnaast is iedere adviseur als specialist bij één of meerdere vakgebieden betrokken.

Specialistische Vakgebieden:
Veiligheid en Straling
Lucht en Energie

Opleidingen:
Gerechtelijk deskundige, JPAO, Universiteit Leiden
Chemische technologie, HTS

Naam cursus:
Landmeten en waterpassen, STAB (incompany)
BRZO+ opleiding

Jaar:
2019
2016

STAB Academie
Alle adviseurs volgen het programma van de STAB academie. Meer informatie vindt u hier.

Betaalde nevenfunctie:
Coördinator verkenningseenheden bij Veiligheidsregio Kennemerland

Onbetaalde nevenfunctie:
Docent cursus “Industriële luchtemissies en vergunningverlening” bij GeoPlan

Publicaties: