mr. Hans Paul Nijhoff
Adviseur Omgevingsrecht

Vakgebieden:
Schadevergoeding en Kostenverhaal

Opleidingen:
Gerechtelijk deskundige, JPAO, Universiteit Leiden
​Milieurecht, Universiteit Leiden
Civielrecht, Universiteit Leiden

Naam cursus:

Jaar:

STAB Academie
Alle adviseurs volgen het programma van de STAB academie. Meer informatie vindt u hier.

Betaalde nevenfunctie:
Redacteur van blad Milieurecht, Kluwer

Onbetaalde nevenfunctie:
geen

Publicaties: