ing. Jan Grit
Adviseur Omgevingsrecht

Vakgebieden:
Natuur
Landbouw

Opleidingen:
JPAO Universiteit Leiden
​Milieukunde, HLS Groningen
Nederlands recht (propedeuse), Universiteit Leiden

Naam cursus:
Landmeten en waterpassen, STAB (incompany)
Stalventilatie, HAS (incompany)
Mediationopleiding
Verdieping veehouderijen in het Activiteitenbesluit

Jaar:
2018
2017
2015​
2014​​

STAB Academie
Alle adviseurs volgen het programma van de STAB academie. Meer informatie vindt u hier.

Betaalde nevenfunctie:
geen

Onbetaalde nevenfunctie:
Voorzitter Nederlandse Bloedhonden Club
​Lid van de Geschillencommissie van de Raad van Beheer op kynologisch gebied in Nederland
​Internationaal Keurmeester Veldwerk met Bloedhonden (clean boot)

Publicaties: