ir. John Schinkel
Adviseur Omgevingsrecht

Vakgebieden:
Op basis van een brede (interne) opleiding, werkervaring en combinaties van diverse vakgebieden in een projectteam, is iedere adviseur in staat om in beginsel alle zaken op het gebied van omgevingsrecht te behandelen.
Daarnaast is iedere adviseur als specialist bij één of meerdere vakgebieden betrokken.

Specialistische Vakgebieden:
Veiligheid en Straling
Water
Bouwtechnische aspecten

Opleidingen:
Gerechtelijk deskundige, JPAO, Universiteit Leiden
​Scheikundige Technologie, Technische Universiteit Eindhoven

Naam cursus:
Basistraining PGS 15 – Opslag gevaarlijke stoffen

Jaar:
2017​

STAB Academie
Alle adviseurs volgen het programma van de STAB academie. Meer informatie vindt u hier.

Betaalde nevenfunctie:
geen

Onbetaalde nevenfunctie:
geen

Publicaties: