ir. Maaike Huizer
Adviseur Omgevingsrecht

Vakgebieden:
Stedenbouw en Planologie
Schadevergoeding en Kostenverhaal

Opleidingen:
Gerechtelijk deskundige, JPAO, Universiteit Leiden
Stedenbouwkundige, Technische Universiteit Delft
Specialistische aantekening Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Bestuursacademie Den Haag

Naam cursus:
Landmeten en waterpassen

Jaar:
2018​

STAB Academie
Alle adviseurs volgen het programma van de STAB academie. Meer informatie vindt u hier.

Betaalde nevenfunctie:
Eigenaar en fotograaf, Emmela Foto

Onbetaalde nevenfunctie:
geen

Publicaties: