ing. Peter-Arjen Boers
Adviseur Omgevingsrecht

Vakgebieden:
Bodem en Ondergrond
Afvalstoffen
Veiligheid en Straling

Opleidingen:
Hogere Veiligheidskunde, Kader
Stralingshygiëne niveau 3, TU Delft
Gerechtelijk deskundige, JPAO, Universiteit Leiden
Milieukunde, HTS

Naam cursus:
Basistraining PGS 15 – Opslag gevaarlijke stoffen (incompany)
Blootstelling aan elektromagnetische velden
Handhaving Besluit bodemkwaliteit
Milieucoördinator bodembescherming
Afvalstoffenrecht

Jaar:
2017
2016​
2014​​
2014
2014​

STAB Academie
Alle adviseurs volgen het programma van de STAB academie. Meer informatie vindt u hier.

Betaalde nevenfunctie:
Medeauteur Handboek afvalstoffenrecht
Medeauteur Handboek bodembeschermingsrecht

Onbetaalde nevenfunctie:
Docent cursus Afvalstoffenrecht (Berghauser Pont Academy)
Docent cursus Afvalstoffenrecht (Geoplan)