ing. Peter-Arjen Boers
Adviseur Omgevingsrecht

Vakgebieden:
Op basis van een brede (interne) opleiding, werkervaring en combinaties van diverse vakgebieden in een projectteam, is iedere adviseur in staat om in beginsel alle zaken op het gebied van omgevingsrecht te behandelen.
Daarnaast is iedere adviseur als specialist bij één of meerdere vakgebieden betrokken.

Specialistische Vakgebieden:
Bodem en Ondergrond
Afvalstoffen
Veiligheid en Straling

Opleidingen:
Hogere Veiligheidskunde, Kader
Stralingshygiëne niveau 3, TU Delft
Gerechtelijk deskundige, JPAO, Universiteit Leiden
Milieukunde, HTS

Naam cursus:
Safeti-NL Basiscursus
Basistraining PGS 15 – Opslag gevaarlijke stoffen (incompany)
Blootstelling aan elektromagnetische velden
Handhaving Besluit bodemkwaliteit
Milieucoördinator bodembescherming
Afvalstoffenrecht

Jaar:
2023
2017
2016​
2014​​
2014
2014​

STAB Academie
Alle adviseurs volgen het programma van de STAB academie. Meer informatie vindt u hier.

Betaalde nevenfunctie:
Medeauteur Handboek afvalstoffenrecht
Medeauteur Handboek bodembeschermingsrecht

Onbetaalde nevenfunctie:
geen