ing. Peter van der Hoogt
Adviseur Omgevingsrecht

Vakgebieden:
Op basis van een brede (interne) opleiding, werkervaring en combinaties van diverse vakgebieden in een projectteam, is iedere adviseur in staat om in beginsel alle zaken op het gebied van omgevingsrecht te behandelen.
Daarnaast is iedere adviseur als specialist bij één of meerdere vakgebieden betrokken.

Specialistische Vakgebieden:
Veiligheid en Straling

Opleidingen:
Gerechtelijk deskundige, JPAO, Universiteit Leiden
Werktuigbouwkunde, HTS Dordrecht
Hogere akoestiek, Antwerpen
Stralingshygiëne niveau 3, HTS Rotterdam
Elektromagnetische straling, PHTO

Naam cursus:
VMR Actualiteitendag 2020, Vereniging voor Milieurecht
5G netwerken, Antennebureau
VMR Praktijkdag 2019 : Het Activiteitenbesluit en een blik op de toekomst, Vereniging voor Milieurecht
Lichthinder, Lighting Design Academy
Actualiteitendag, Vereniging voor Milieurecht
Congres Omgevingswet, IBR
Symposium Moderne Bestuursrechtspraak, SSR
Symposium Middag voor de bestuursrechtspraak, RvS
Van Activiteitenbesluit naar besluit activiteiten leefomgeving, VMR
Basiscursus Ruimtelijk ordeningsrecht, Berghauser Pont Academy
Basistraining PGS 15 – opslag gevaarlijke stoffen (incompany)
Studiedag geluid, NSG 2016
Nationale geluidshinderdag, NSG
Zorgplichten in het omgevingsrecht, VNR

Jaar:
2020
2020
2019
2019
2019
2018
2018​
2018​​
2017
2017
2017
2016
2015
2015​

STAB Academie
Alle adviseurs volgen het programma van de STAB academie. Meer informatie vindt u hier.

Betaalde nevenfunctie:
geen

Onbetaalde nevenfunctie:
Lid van de Commissie van Toelating (CvT) van het Landelijk Register voor Gerechtelijk Deskundigen

Publicaties: