mr. Nelleke Petri – Van Dongen
Adviseur Omgevingsrecht

Vakgebieden:
Op basis van een brede (interne) opleiding, werkervaring en combinaties van diverse vakgebieden in een projectteam, is iedere adviseur in staat om in beginsel alle zaken op het gebied van omgevingsrecht te behandelen.
Daarnaast is iedere adviseur als specialist bij één of meerdere vakgebieden betrokken.

Specialistische Vakgebieden:
Natuur
Erfgoed

Opleidingen:
Gerechtelijk deskundige, JPAO, Universiteit Leiden
Nederlands Recht, Erasmus Universiteit Rotterdam
Lerarenopleiding Nederlands en Geschiedenis, Zuid-West Nederland Delft

Naam cursus:
Stikstofdepositie en natuur: effecten en mitigerende maatregelen, B-WARE
Erfgoed in de Omgevingswet, Berghauser Pont Academy
Natuur nu en in de Omgevingswet, Instituut voor Bouwrecht
Jurisprudentie omgevingsrecht, Instituut voor Bouwrecht
Nadeelcompensatie, Berghauser Pont Academy
Wet natuurbescherming, Berghauser Pont Academy
Argumentatie : Gelijk hebben en krijgen, JPAO Universiteit Leiden (incompany)
Het nieuwe bestuursprocesrecht, OSR Juridische Opleidingen
Feedback geven, Spies en Spreken (incompany)
Overtuigen ter zitting, Spies en Spreken (incompany)
Jurisprudentiereeks omgevingsrecht, OSR Juridische Opleidingen

Jaar:
2018
2017​
2017​​
2017
2016
2016
2015
2015
2015
2014
2014

STAB Academie
Alle adviseurs volgen het programma van de STAB academie. Meer informatie vindt u hier.

Betaalde nevenfunctie:
geen

Onbetaalde nevenfunctie:
Vrijwilliger bij instelling voor mensen met een beperking.

Publicaties: