ing. Pascal Stroeken
Adviseur Omgevingsrecht

Vakgebieden:
Landbouw
Natuur

Opleidingen:
Gerechtelijk deskundige, JPAO, Universiteit Leiden
​Milieukunde, Hogeschool IJsselland

Naam cursus:
Landmeten en waterpassen, STAB (incompany)
Stalventilatie, HAS (incompany)
Verdieping veehouderijen in het Activiteitenbesluit

Jaar:
2018
2017​
2014​​

STAB Academie
Alle adviseurs volgen het programma van de STAB academie. Meer informatie vindt u hier.

Betaalde nevenfunctie:
geen

Onbetaalde nevenfunctie:
Bestuurslid/Secretaris Stichting Stone; Nederlandse werkgroep voor studie en bescherming van de steenuil
​(Veld)onderzoeker aan de steenuil in Oost‐Achterhoek/Nederland

Publicaties: