ing. Pascal Stroeken
Adviseur Omgevingsrecht

Vakgebieden:
Op basis van een brede (interne) opleiding, werkervaring en combinaties van diverse vakgebieden in een projectteam, is iedere adviseur in staat om in beginsel alle zaken op het gebied van omgevingsrecht te behandelen.
Daarnaast is iedere adviseur als specialist bij één of meerdere vakgebieden betrokken.

Specialistische Vakgebieden:
Landbouw
Natuur

Opleidingen:
Gerechtelijk deskundige, JPAO, Universiteit Leiden
​Milieukunde, Hogeschool IJsselland

Naam cursus:
Stikstofproblematiek, waterkwaliteit en broeikasgasemissie in de landbouw, Wageningen University & Research
Opleiding ecologie, coördinatie door Sovon en SoortenNL (in company)
Landmeten en waterpassen, STAB (incompany)
Stalventilatie, HAS (incompany)
Verdieping veehouderijen in het Activiteitenbesluit

Jaar:
2023
2023
2018
2017​
2014​​

STAB Academie
Alle adviseurs volgen het programma van de STAB academie. Meer informatie vindt u hier.

Betaalde nevenfunctie:
geen

Onbetaalde nevenfunctie:
Bestuurslid/Secretaris Stichting Stone; Nederlandse werkgroep voor studie en bescherming van de steenuil
​(Veld)onderzoeker aan de steenuil in Oost‐Achterhoek/Nederland

Publicaties: