ing. R.M. de Vogel
Adviseur Omgevingsrecht

Vakgebieden:
Op basis van een brede (interne) opleiding, werkervaring en combinaties van diverse vakgebieden in een projectteam, is iedere adviseur in staat om in beginsel alle zaken op het gebied van omgevingsrecht te behandelen.
Daarnaast is iedere adviseur als specialist bij één of meerdere vakgebieden betrokken.

Specialistische Vakgebieden:
Lucht en Energie
Geluid en Trillingen
Bouwtechnische aspecten

Opleidingen:
Gerechtelijk deskundige, JPAO, Universiteit Leiden
Bouwkunde, Algemene Hogeschool Amsterdam
Hogere Cursus Akoestiek, AKOT / NAG / ABAV
Procesveiligheid, Post Hoger Onderwijs Veiligheidskunde
Management voor Overheid en Non-profit, NCOI Opleidingsgroep
Inleiding Proceskunde, BRZO+ deelopleiding, Hogeschool Utrecht
Procestechnologie, BRZO+ deelopleiding, Hogeschool Utrecht
Chemische Technologie, BRZO+ deelopleiding, Hogeschool Utrecht

Naam cursus:
Waterstof voor professionals, PAO Techniek en Management
Geluid industrielawaai, Berghauser Pont Academy
Geomilieu Geluid, DGMR
Geomilieu Luchtkwaliteit, DGMR
Workshop Landmeten en waterpassen, STAB (incompany)
Basisopleiding BRZO+, Academie BRZO+
Verdiepingscursus PGS 29, Omgevingsdienst NZKG (incompany)
Morele oordeelsvorming, Governance & Integrity Nederland
Workshop Zeer Zorgwekkende Stoffen, RIVM
Besluit Risico’s Zware ongevallen (BRZO 2015), Omgevingsdienst NZKG (incompany)
NeR en Energie in de vergunning, Omgevingsdienst NZKG (incompany)

Jaar:
2020
2019
2019
2019
2019
2018​​
2017
2017
2017
2016​
2016

STAB Academie
Alle adviseurs volgen het programma van de STAB academie. Meer informatie vindt u hier.

Betaalde nevenfunctie:
geen

Onbetaalde nevenfunctie:
Bestuurslid Atletiekvereniging Phanos te Amsterdam