ing. R.M. de Vogel
Adviseur Omgevingsrecht

Vakgebieden:
Lucht en Energie
Geluid en Trillingen

Opleidingen:
Gerechtelijk deskundige, JPAO, Universiteit Leiden
Bouwkunde, Algemene Hogeschool Amsterdam
Hogere Cursus Akoestiek, AKOT / NAG / ABAV
Procesveiligheid, Post Hoger Onderwijs Veiligheidskunde
Management voor Overheid en Non-profit, NCOI Opleidingsgroep
Inleiding Proceskunde, BRZO+ deelopleiding, Hogeschool Utrecht
Procestechnologie, BRZO+ deelopleiding, Hogeschool Utrecht
Chemische Technologie, BRZO+ deelopleiding, Hogeschool Utrecht

Naam cursus:
Waterstof voor professionals, PAO Techniek en Management
Geluid industrielawaai, Berghauser Pont Academy
Geomilieu Geluid, DGMR
Geomilieu Luchtkwaliteit, DGMR
Workshop Landmeten en waterpassen, STAB (incompany)
Basisopleiding BRZO+, Academie BRZO+
Verdiepingscursus PGS 29, Omgevingsdienst NZKG (incompany)
Morele oordeelsvorming, Governance & Integrity Nederland
Workshop Zeer Zorgwekkende Stoffen, RIVM
Besluit Risico’s Zware ongevallen (BRZO 2015), Omgevingsdienst NZKG (incompany)
NeR en Energie in de vergunning, Omgevingsdienst NZKG (incompany)

Jaar:
2020
2019
2019
2019
2019
2018​​
2017
2017
2017
2016​
2016

STAB Academie
Alle adviseurs volgen het programma van de STAB academie. Meer informatie vindt u hier.

Betaalde nevenfunctie:
geen

Onbetaalde nevenfunctie:
Bestuurslid Atletiekvereniging Phanos te Amsterdam