mr. Sascha Dalen Gilhuijs
Directeur

Werkveld:
Algemeen directeur

Betaalde nevenfunctie:
Lid van de Raad van Toezicht van het LRGD

Onbetaalde nevenfunctie:
Secretaris van het bestuur van European Experts and Expertise Institute