ing. Willem Veth
Adviseur Omgevingsrecht

Vakgebieden:
Op basis van een brede (interne) opleiding, werkervaring en combinaties van diverse vakgebieden in een projectteam, is iedere adviseur in staat om in beginsel alle zaken op het gebied van omgevingsrecht te behandelen.
Daarnaast is iedere adviseur als specialist bij één of meerdere vakgebieden betrokken.

Specialistische Vakgebieden:
Bodem en Ondergrond
Geluid en Trillingen

Opleidingen:
Gerechtelijk deskundige, JPAO, Universiteit Leiden
Specialisatie Rurale Planologie, Hogere Agrarische School Dordrecht/Deventer​
Propedeuse Niet-Westerse Sociologie, Universiteit Leiden
Grondmechanica en Funderingstechniek, Elsevier/PBNA
Riviermorfologie, PAO

Naam cursus:
Waterbouwdag 2017: Bouwen in stijgend water (KIVI)
Cursus Geluid
GTL dag
Modern rivierbeheer
Waterbouwdag
Geotechniekdag
Waterbouwdag
Nationaal symposium BodemBreed

Jaar:
2017
2017​
2017​​
2015
2015
2015
2014
2014​

STAB Academie
Alle adviseurs volgen het programma van de STAB academie. Meer informatie vindt u hier.

Betaalde nevenfunctie:
geen

Onbetaalde nevenfunctie:
geen

Publicaties: