ing. Willem Veth
Adviseur Omgevingsrecht

Vakgebieden:
Bodem en Ondergrond
Geluid en Trillingen

Opleidingen:
Gerechtelijk deskundige, JPAO, Universiteit Leiden
Specialisatie Rurale Planologie, Hogere Agrarische School Dordrecht/Deventer​
Propedeuse Niet-Westerse Sociologie, Universiteit Leiden
Grondmechanica en Funderingstechniek, Elsevier/PBNA
Riviermorfologie, PAO

Naam cursus:
Waterbouwdag 2017: Bouwen in stijgend water (KIVI)
Cursus Geluid
GTL dag
Modern rivierbeheer
Waterbouwdag
Geotechniekdag
Waterbouwdag
Nationaal symposium BodemBreed

Jaar:
2017
2017​
2017​​
2015
2015
2015
2014
2014​

STAB Academie
Alle adviseurs volgen het programma van de STAB academie. Meer informatie vindt u hier.

Betaalde nevenfunctie:
geen

Onbetaalde nevenfunctie:
geen

Publicaties: