De Raad van Toezicht heeft uitsluitend een toezichthoudende functie en is op geen enkele wijze betrokken bij de inhoudelijke kant van de advisering. De Raad van Toezicht bestaat uit:

mr. R.F.B. van Zutphen (voorzitter)
mevr. M.J.L.L. van der Poel RA
mevr. mr. E.C. Ruinaard

De (neven)functies van de leden van de Raad van Toezicht zijn hieronder weergegeven

mr. R.F.B. van Zutphen 

Functie:

 • Nationale Ombudsman

Nevenfuncties:

 • Docent Studiecentrum Rechtspleging (sinds 1 april 2005, bezoldigd met honorarium per
  cursus)
 • Ambassadeur Stichting voor Vluchtelingen-studenten UAF (sinds 1 november 2013,
  onbezoldigd)
 • Voorzitter (eerder lid) Raad van Toezicht Juridisch Loket (sinds 5 juli 2012, bezoldigd)
 • Voorzitter (eerder lid) Raad van Toezicht en key expert Center for International Legal
  Cooperation (sinds 20 december 2013 – voorzitterschap onbezoldigd; uitvoeren van missies
  tegen dagtarief en onkostenvergoeding)
 • Lid bestuur Kirchheiner Stichting Ombudsman en Democratie (sinds 1 april 2015,
  onbezoldigd)
 • Lid Raad van Advies College Rechten van de Mens (sinds 1 april 2015, onbezoldigd)
 • Voorzitter van de Vereniging voor Klachtrecht (sinds 13 april 2016, onbezoldigd)
 • Bestuurslid van de Europese Regio van het Internationale ombudsman instituut
  (International Ombudsman Institute) (sinds 8 september 2016, onbezoldigd)
 • Lid Raad van Advies Instituut Gak (sinds 1 juli 2018, bezoldigd)

mevr. M.J.L.L. van der Poel RA
Functie:

 • Vice President Consulting Services bij CGI

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Toezicht Maasstad Ziekenhuis (sinds juli 2021, bezoldigd)
 • Treasurer Board of directors Childhelpline International (sinds september 2017, onbezoldigd)

mevr. mr. E.C. Ruinaard
Functie:

 • Voorzitter Geschillencommissie Klachteninstituut financiële dienstverlening

Nevenfuncties:

 • Plaatsvervangend rechter rechtbank Gelderland en rechtbank Midden-Nederland (sinds 2013)

Rooster van aftreden

Datum Benoeming​ Herbenoemd​​ Einde benoemingstermijn​
mr. R.F.B. van Zutphen
Voorzitter
1-10-2017 30-9-2021
mevr. M.J.L.L. van der Poel RA
Lid
​1-7-2018 ​30-6-2022
​mevr. mr. E.C. Ruinaard
Lid
1-7-2018 ​30-6-2022
Bezoldiging
De bezoldiging van bestuurder en medewerkers van de STAB is gebaseerd op de salarisschalen van de rijksoverheid en de maatstaven die daar gelden.
De vergoedingen voor de leden van de Raad van Toezicht zijn:
Beloning​ Onkostenvergoeding
Voorzitter​ € 8400,88 ​​​€ 907,56
​Leden € 5600,64 € 680,67