De Raad van Toezicht heeft uitsluitend een toezichthoudende functie en is op geen enkele wijze betrokken bij de inhoudelijke kant van de advisering. De Raad van Toezicht bestaat uit:

mr. R.F.B. van Zutphen (voorzitter)
mevr. M.J.L.L. van der Poel RA
mevr. mr. E.C. Ruinaard

De (neven)functies van de leden van de Raad van Toezicht zijn hieronder weergegeven

mr. R.F.B. van Zutphen 

Functie:

 • Nationale Ombudsman

Nevenfuncties:

 • Docent Studiecentrum Rechtspleging (sinds 1 april 2005, bezoldigd met honorarium per cursus)
 • Voorzitter (eerder lid) Raad van Toezicht Juridisch Loket (beëindigd per 14 januari 2022, bezoldigd)
 • Lid Raad van Advies Instituut Gak (sinds 1 juli 2018, bezoldigd)
 • Lid Board of Advisors Master programma Law & Society, Van Vollenhoveninstituut (sinds 2020, onbezoldigd)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Center for International Legal Cooperation (beëindigd per januari 2022, onbezoldigd)
 • Lid bestuur Kirchheiner Stichting Ombudsman en Democratie (sinds 1 april 2015, onbezoldigd)
 • Voorzitter van de Vereniging voor Klachtrecht (sinds 13 april 2016, onbezoldigd)
 • Lid van het Latin American Institute of Ombudsman Institutions (sinds april 2021, onbezoldigd)
 • Vice-president van de board van de Caribbean Ombudsman Association (sinds april 2021, onbezoldigd)

mevr. M.J.L.L. van der Poel MSc RA
Functie:

 • Vice President Consulting Services bij CGI

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Toezicht Maasstad Ziekenhuis (sinds juli 2021, bezoldigd)
 • Treasurer Child helpline International (sinds september 2017, onbezoldigd)

mevr. mr. E.C. Ruinaard
Functie:

 • Voorzitter Geschillencommissie Klachteninstituut financiële dienstverlening

Nevenfuncties:

 • Plaatsvervangend rechter rechtbank Gelderland en rechtbank Midden-Nederland (sinds 2013)

Rooster van aftreden

Datum Benoeming​ Herbenoemd​​ Einde benoemingstermijn​
mr. R.F.B. van Zutphen
Voorzitter
1-10-2017 1-10-201 30-9-2025
mevr. M.J.L.L. van der Poel RA
Lid
​1-7-2018 ​1-7-2022 ​30-6-2026
​mevr. mr. E.C. Ruinaard
Lid
1-7-2018 ​1-7-2022 ​30-6-2026
Bezoldiging
De bezoldiging van bestuurder en medewerkers van de STAB is gebaseerd op de salarisschalen van de rijksoverheid en de maatstaven die daar gelden.
De vergoedingen voor de leden van de Raad van Toezicht zijn:
Beloning​ Onkostenvergoeding
Voorzitter​ ​€ 8568,88 ​​​€ 907,56
​Leden ​​€ 5712,65 ​​€ 680,67