STAB Rechtspraak Spreekuur

Onze deskundigen beheren expertise op het gebied van 15 kennisvelden binnen de fysieke leefomgeving. Naast het uitbrengen van deskundigenverslagen in concrete zaken, delen wij onze kennis met u, bijvoorbeeld via Wiki’s en workshops. We bieden vanaf nu een interactieve variant daarop aan.

Heeft u een vraag over bijvoorbeeld actuele toetsingskaders, de beoordelingssystematiek of technische ontwikkelingen? Dan kunt u een consult aanvragen met één van onze deskundigen.

Om het consult zo goed mogelijk af te stemmen op uw behoefte en de juiste deskundige te benaderen, verzoeken wij om uw vraag beknopt aan te geven in het aanvraagformulier.

Heeft u twijfel of u gebruik kunt maken van deze mogelijkheid, of weet u niet bij welk vakgebied uw vraag thuishoort, neem dan contact op met Tjeerd van der Meulen, 06-13267878 of t.vandermeulen@stab.nl. Dit kunt u ook doen in dringende gevallen waarbij contact op kortere termijn gewenst is, of de voorgestelde datum niet past.

Spreekuur aanvragen