Weten wat het werk van een
STAB-adviseur inhoudt?
Klik hier.

Laatste nieuws


Gisteravond vierden wij met collega’s, oud-collega’s en partners ons (uitgestelde) 25-jarig jubileumfeest op de SS Rotterdam. In plaats van een openingsfeest, kijken we nu terug op een fantastische afsluiter. Het was ontzettend fijn om met zoveel mensen samen te zijn op deze prachtige locatie, lekker te eten en daarna ook nog even met elkaar de dansvloer op te gaan.Lees verder

Actueel


Met het vervallen van de (meeste) maatregelen rondom corona, zijn er nagenoeg geen beperkingen meer voor ons werk om locaties te bezoeken. Echter, zowel vanuit partijen als vanuit individuele STAB-medewerkers kan aanleiding bestaan om afstand te bewaren of online afspraken in te plannen.

Meer informatie hierover nemen we op in de werkwijze op de pagina voor partijen.

De organisatie


STAB is een onafhankelijke, professionele organisatie met deskundigen op gebied van het omgevingsrecht. STAB heeft als doel om met heldere adviezen de rechtspraak in Nederland te ondersteunen.
We werken alleen in opdracht van rechtbanken en de Raad van State, waardoor we kunnen garanderen dat we onafhankelijk advies leveren.

Expertise op elk gebied


STAB heeft kennis op vrijwel alle aspecten van het omgevingsrecht. Het werk varieert van veel voorkomende aspecten zoals geluidhinder, luchtverontreiniging, planschade en natuur(bescherming) tot kleinschalige onderwerpen zoals straling en genetisch gemodificeerde organismen. STAB werkt met kennisgroepen waarin de specialisten kennis met elkaar uitwisselen en samenwerken, en houdt zo de kennis actueel en op het hoogste niveau.

De STAB werkwijze


STAB zoekt bij een dossier het beste team van adviseurs. Naast dossieronderzoek, waaronder bijvoorbeeld het narekenen van gegevens aangedragen door partijen, doen wij ook onderzoek op locatie en spreken daar met partijen. Als het nodig is, vragen we ontbrekende stukken op en doen aanvullend literatuuronderzoek. Alle gegevens bij elkaar worden uitgewerkt in het verslag. Dit verslag wordt via onze opdrachtgever aan partijen toegestuurd.
Dit verslag is niet openbaar en kan dus niet worden opgevraagd.

Gedragscode


De gedragscode die binnen STAB wordt gehanteerd is van wezenlijk belang voor ons bestaansrecht. In de gedragscode staat hoe wij ons onderzoek uitvoeren en ons advies uitbrengen. Hiermee wordt onder andere onze onafhankelijkheid gewaarborgd. Er wordt – voor zover mogelijk – aansluiting gezocht bij de gedragscode die geldt bij rechtbanken en de Raad van State. U vindt onze gedragscode hier.

Afspraak met STAB

Ik heb een afspraak met STAB. Welke stappen worden er doorlopen?

Expertise

Onze specialistische vakgebieden

Medewerkers

Meer informatie over onze specialisten

Jurisprudentie

Wekelijks jurisprudentie overzicht

Nieuwsbrief

Abonneer op de STAB nieuwsbrief

STAB OGR Updates

Jurisprudentie samenvattingen

Onze specialisten

Professionals op het gebied van het omgevingsrecht

Jurisprudentie blog