Ruud Veenhof

Studie:
Nederlands recht (afstudeerrichting: Staats- en bestuursrecht), Leiden

Loopbaan:
Tussen 2015 en juli 2022 was Ruud Veenhof achtereenvolgens

  • Junior adviseur STAB
  • Jurist omgevingsrecht/adviseur Rho adviseurs voor leefruimte
  • Adviseur STAB
  • Jurist Bestemmingsplannen/Omgevingsplan Gemeente Rotterdam

Huidige baan:
Adviseur STAB

Specialismen:
Ruimtelijk bestuursrecht (o.m. bestemmingsplannen) en schadevergoeding (planschade/nadeelcompensatie)

Tot in detail

Ruimte voor verdieping en onderzoek

Ruimte voor onderzoek en verdieping in dossiers die vaak raakvlakken hebben met maatschappelijk relevante vraagstukken. Dat is de voornaamste reden dat Ruud Veenhof bij STAB werkt. ‘De ruimte voor verdieping en onderzoek, is iets wat ik bij andere werkgevers nog nooit zo ervaren heb.’ Dit brengt volgens hem ook met zich mee dat je je binnen STAB breed kunt ontwikkelen: ‘Je krijgt de mogelijkheid om je verschillende kennisvelden eigen te maken, en zelfs daarbinnen is nog sprake van een breed spectrum aan variëteit; van bescherming van vogels tot geluidsoverlast. Alle onderwerpen waar het omgevingsrecht op ziet, kan je tegenkomen en dat is dus heel divers.’

‘Waar gaat het hier nou precies om?’

De ruimte die STAB aan adviseurs geeft, schept volgens Veenhof ook de verplichting om daar scrupuleus gebruik van te maken: ‘Zoals ik het zie moet je bij STAB beschikken over twee eigenschappen. In de eerste plaats moet je nauwkeurig en precies willen zijn en het ook niet vervelend vinden om daar tot in detail op aangesproken te worden: waar gaat het hier nou precies om en wat moet er dan vanuit de relevante kaders in het verslag komen te staan?’ Dat, gecombineerd met een kritisch-onderzoekende houding zijn voor hem de twee eigenschappen waar het werk bij STAB een beroep op doet. ‘Dat je ook vragen durft te stellen: ik lees dit of dat, maar hoe zit het nu echt?’ Het bezoeken van de locatie en

het spreken met partijen noemt hij belangrijke onderdelen van zijn werk als adviseur bij STAB. Ruud Veenhof werkt voor de derde keer bij STAB. Door zijn werkzaamheden bij de gemeente Rotterdam kent hij het proces van besluitvorming en bezwaarmaking van beide kanten. Daar werkte hij als jurist aan de voorkant bij het maken van bestemmingsplannen en ontwikkelde zo gevoel bij de politiek-bestuurlijke context. Bij STAB had hij eerder al ervaring opgedaan met de achterkant van het proces, dus op het moment dat er beroep is ingesteld. Wat ziet hij als grootste verschil? ‘Als jurist bestemmingsplannen beperk je je over het algemeen tot het juridische deel en kijk je meer naar de grote lijnen. Het onderzoeksdeel ligt bijvoorbeeld weer

‘Die wisselwerking maakt STAB als organisatie deskundig’

ergens anders in de organisatie. Bij STAB moet ik als jurist nu ook zelf in de onderzoeken duiken.’ Vindt hij dat niet lastig, om als jurist in de inhoud te duiken? Veenhof: ‘Bij bestemmingsplannen kijk je materieel-technisch naar de inhoud, maar die verhoudt zich wel tot de specifieke juridische context. Dat kan voor een technisch-inhoudelijke adviseur dan weer wat lastiger zijn. Daar helpen we elkaar mee.’ Gaat het om diepe, inhoudelijke kennis, dan schakelt Veenhof de hulp in van een van de experts op dat terrein bij STAB, zoals omgekeerd ook gebeurt als een adviseur specifieke juridische kennis zoekt. ‘Het is echt een wisselwerking wat maakt dat STAB als organisatie deskundig is.’

Een STAB-adviseur schetst de juridische context van een zaak, maar mag nooit in de oordeelsvorming van de rechter treden. Dat is een rode lijn. Moet hij zich als jurist dan niet vaak op de vingers tikken en zeggen: zo ver mag ik niet gaan, of komt hij niet in de verleiding? Lacht: ‘Nee, maar ik zit natuurlijk al langer bij STAB. In het begin heb ik vooral veel planschadezaken gedaan en daarin kun je dat juridische ei heel goed kwijt. Bij planschade ligt namelijk sterk de nadruk op juridische regelingen die met elkaar vergeleken worden en gaat het om uitgangspunten, die in de jurisprudentie zijn ontwikkeld. Bij bestemmingsplannen of omgevingsvergunningen speelt dit minder.

‘In planschadezaken kun je dat juridische ei heel goed kwijt’

Daarin wordt geen juridisch advies van STAB gevraagd omdat de (bestuurs-)rechter zelf bij uitstek deskundig is op dit punt. Als je toch die kant van de rode lijn als jurist interessant vindt, is de advocatuur misschien eerder je roeping.’

Denk jij na het lezen van dit interview: Dit zoek ik ook? Kijk dan op “Werken bij STAB“.