Binnen STAB hebben alle adviseurs één of meerdere vakgebieden waarin zij gespecialiseerd zijn. Op deze pagina vind u meer informatie over de inhoud van de vakgebieden, en hoe wij de expertise continu op peil houden.
Tevens maakt STAB wekelijks een jurisprudentieoverzicht en leveren we via ogr-update een digitaal jurisprudentie tijdschrift.

STAB heeft kennis op het gehele gebied van het omgevingsrecht. Er is een groot aantal vakgebieden die met grote regelmaat terugkomen in beroepschriften waarover wij adviseren. Op de pagina vakgebieden vindt u terug welke deelonderwerpen wij allemaal kunnen behandelen.

Voor de STAB adviseurs is het van belang dat zij goed op de hoogte zijn van de actuele jurisprudentie. Vanuit de behoefte om dat centraal met elkaar te delen is het jurisprudentie overzicht ontstaan. Omdat dit overzicht ook voor externe relaties interessant kan zijn, bieden we ons wekelijkse overzicht hier aan.

STAB brengt ieder kwartaal een jurisprudentietijdschrift uit, in samenwerking met BOOM uitgeverij. Dit tijdschrift is alleen digitaal beschikbaar via ogr-updates.nl.

STAB organiseert een aantal maal per jaar workshops en lezingen die ook voor externen toegankelijk zijn. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. Voor meer informatie, klik hier.

Het hebben van juiste, actuele kennis is voor STAB een groot onderdeel van haar bestaansrecht. Zonder kennis kunnen wij de rechter niet voorzien van de essentiële informatie. Adviseurs houden hun kennisniveau daarom bij door opleidingen en cursussen. STAB heeft daarnaast de STAB Academie opgericht waarmee zowel inhoudelijke kennis als vaardigheden op peil worden gehouden. Klik hier voor meer informatie.