STAB adviseurs leveren hun specialistische kennis in verslagen aan de rechters in Nederland. Dat is onze hoofdtaak.
Het is van belang dat die specialistische kennis actueel en van hoog niveau is. Op deze pagina vind u meer informatie over de inhoud van de vakgebieden, en hoe wij de expertise continu op peil houden.
Naast STAB-verslagen maken wij wekelijks een jurisprudentieoverzicht en leveren we via ogr-update een digitaal jurisprudentie tijdschrift, waarover u hier informatie kunt lezen.
Ook deelt STAB desgevraagd haar kennis met haar opdrachtgevers middels lezingen en workshops

STAB heeft kennis op het gehele gebied van het omgevingsrecht. Er is een groot aantal vakgebieden die met grote regelmaat terugkomen in beroepschriften waarover wij adviseren. Op de pagina vakgebieden vindt u terug welke deelonderwerpen wij allemaal kunnen behandelen.

Voor de STAB adviseurs is het van belang dat zij goed op de hoogte zijn van de actuele jurisprudentie. Vanuit de behoefte om dat centraal met elkaar te delen is het jurisprudentie overzicht ontstaan. Omdat dit overzicht ook voor externe relaties interessant kan zijn, bieden we ons wekelijkse overzicht hier aan.

STAB biedt, in samenwerking met uitgeverij Boom, een overzicht van de relevante, recente jurisprudentie op het gebied van het omgevingsrecht. Onder Boom juridisch worden Rechtspraak  updates aangeboden. Het omgevingsrecht is vertaald in STAB OGR-updates, en onderverdeeld in de subcategorieën milieu, ruimtelijke ordening en schadevergoeding.

STAB biedt aan haar opdrachtgever de mogelijkheid om een workshop op een specifiek onderwerp te geven. Daarnaast organiseert STAB een aantal maal per jaar lezingen die ook voor externen toegankelijk zijn. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. Voor meer informatie, klik hier.

Het hebben van juiste, actuele kennis is voor STAB een groot onderdeel van haar bestaansrecht. Zonder kennis kunnen wij de rechter niet voorzien van de essentiële informatie. Adviseurs houden hun kennisniveau daarom bij door opleidingen en cursussen. STAB heeft daarnaast de STAB Academie opgericht waarmee zowel inhoudelijke kennis als vaardigheden op peil worden gehouden. Klik hier voor meer informatie.