Relevante werkervaring en vooropleiding vormen de basis voor een STAB adviseur, en door permanente educatie wordt de kennis van de adviseurs altijd actueel en op een hoog niveau gehouden. Deze permanent educatie bestaat uit vakinhoudelijke (externe) cursussen die iedere adviseur zelf kiest, en deelname aan de STAB academie. De adviseurs hebben zich daarnaast gespecialiseerd in een of meer vakgebieden en werken daartoe samen in kennisgroepen die ook de jurisprudentie nauw volgen.
In zaken die meerdere kennisgebieden bestrijken wordt een team van deskundigen gevormd die elkaar op de kennisgebieden aanvullen en gezamenlijk zorgdragen voor een tijdig afgerond kwalitatief hoogwaardig advies.
Iedere STAB adviseur volgt de opleiding tot gerechtelijk deskundige en staan ingeschreven bij het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (LRGD).  

In bepaalde gevallen kan STAB externe deskundigen bij adviesopdrachten betrekken. Deze deskundigen zijn niet in dienst van STAB maar werken in opdracht en onder verantwoordelijkheid van STAB. Bij schadevergoedingskwesties wordt samengewerkt met taxateurs die op de hoogte zijn van de lokale markt.

STAB Academie

De STAB academie is een doorlopende serie van interne colleges die de adviseurs zowel inhoudelijk op de hoogte houden (kenniscolleges) als bepaalde vaardigheden bijbrengen. De kenniscolleges worden verzorgd vanuit de kennisgroepen, maar kunnen op initiatief van de kennisgroep ook door externen worden gegeven. De vaardigheden worden uitsluitend door externen verzorgd. Hierbij valt te denken aan efficiënt lezen of samenvattingen schrijven. Het programma is al tot 2022 vastgesteld, uiteraard met de mogelijkheid om hier nog relevante colleges aan toe te voegen. Dit educatieprogramma wordt in principe door iedere adviseur gevolgd. 

LRGD

STAB is zich bewust van de positie die een deskundige in een gerechtelijke procedure inneemt. Alle adviseurs hebben daarom een opleiding tot gerechtelijk deskundige gevolgd en staan ingeschreven bij het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen. Voorwaarden aan opname in dit register zijn de vakdeskundigheid en kennis van de juridische aspecten bij het optreden als deskundige in rechte. Voorwaarde voor inschrijving is daarnaast ook het op peil houden van vakkennis én juridische kennis door permanente educatie.
Nieuwe medewerkers worden na een intern inwerktraject ook ingeschreven voor deze opleiding.