Een rechtszaak


U bent partij in een zaak die STAB in behandeling heeft. Dat betekent dat er een beroepskwestie is ontstaan, waarover de rechter uitspraak moet doen. De rechter heeft STAB ingeschakeld om de feiten en omstandigheden in kaart te brengen, zodat hij een zorgvuldige juridische afweging kan maken.
STAB voert onderzoek uit op basis van de vraag die de rechter haar stelde. Dit kan een brede vraag zijn, of een vraag op een specifiek onderdeel.
STAB spreekt met alle partijen afzonderlijk, en stelt iedereen in de gelegenheid om informatie aan te leveren. STAB bezoekt de betreffende locatie of installatie.
Het advies van STAB wordt vervolgens in verslagvorm naar de rechter verzonden, die zorg draagt voor verspreiding over alle partijen.

Ik heb een afspraak met STAB


STAB neemt in een zaak altijd contact op met alle partijen, en maakt indien mogelijk een afspraak voor een bezoek. Tijdens het bezoek staat het beroepschrift centraal. Aan de hand van het beroepschrift worden vragen gesteld en wordt de situatie ter plaatse bekeken. Uw vertegenwoordiger of eigen deskundige is uiteraard ook welkom bij het gesprek.
De STAB adviseur zal u geen conclusie geven bij het bezoek. Na afloop van alle bezoeken met de partijen wordt de informatie uitgewerkt en samen met alle informatie uit het dossier in een deskundigenverslag verwerkt. Dit verslag wordt via onze opdrachtgever aan de partijen toegestuurd. Meer informatie over ons onderzoek ter plaatse vindt u hier.

Expertise


STAB adviseurs zijn deskundig op het gehele gebied van het omgevingsrecht. Iedere adviseur houdt zijn kennis breed en op peil, zodat hij 80% van alle zaken in behandeling kan nemen. Omdat niet iedere adviseur elk deelgebied tot in detail kan beheersen, heeft iedere adviseur daarnaast zijn eigen expertise. Op deze vakgebieden heeft een adviseur specialistische kennis. In zaken waarin kennis van meerdere vakgebieden nodig is, worden vaak projectteams gevormd.
Onze vakgebieden vindt u hier.

Onze specialisten


Bij STAB werken circa 40 adviseurs. Zij zijn allemaal gespecialiseerd in bepaalde vakgebieden, maar daarnaast breed opgeleid zodat in beginsel iedere adviseur elke zaak bij STAB kan behandelen. Onze CV’s, inclusief nevenfuncties, vindt u hier.

Het STAB-verslag


De adviseur rondt zijn onderzoek af met het schrijven van een deskundigenverslag waarin alle relevante feiten en omstandigheden worden weergegeven. Voor u van partij is van belang dat u weet dat STAB alleen schrijft in opdracht van de rechter. Dat betekent dat wij ons advies ook alleen aan de rechter toesturen. Het verslag wordt vervolgens door onze opdrachtgever aan partijen toegezonden. Een deskundigenverslag van STAB is nooit openbaar, en kan dus ook niet bij ons of bij de rechtbank worden opgevraagd door derden.
Eventuele nieuwe stukken die tijdens ons onderzoek worden aangeleverd, worden als bijlagen bijgevoegd. Hierbij worden, indien nodig, contactgegevens geanonimiseerd.