STAB legt jaarlijks verantwoording af door middel van een jaarverslag met een cijfermatige onderbouwing.