Wat hebben een geluidsexpert, planoloog, bosbouwer, planschade- en dijkverzwaringsexpert, met elkaar gemeen? Het zijn onze adviseurs, de STABers, allemaal bezig met de maatschappij en haar omgeving.
De onderste steen boven halen en niets als vanzelfsprekend beschouwen, dat is wat ons drijft en hoort bij STAB. We zijn kritisch, veelzijdig, eigenwijs en oplossingsgericht. Met een focus op inhoud en een luisterend oor voor de betrokken partijen. Ook willen wij een onpartijdige bijdrage leveren in een geschil. Dit doen we door de rechter op een heldere en goed onderbouwde manier te adviseren.
We delen onze kennis graag met elkaar. Dat doen we in de vorm van interne trainingen en door in teams samen te werken. Een brede interesse, oog voor de medemens en leergierig zijn, dat zijn belangrijke eigenschappen die je als STABber moet hebben.
Om onze onafhankelijkheid en onpartijdigheid te waarborgen is wettelijk bepaald dat onze medewerkers geen functies of betrekkingen buiten STAB mogen vervullen of bekleden, die onpartijdigheid of onafhankelijkheid in het geding kunnen brengen.

STAB in teams

Iedere collega bij STAB is een expert op zijn of haar vakgebied(en). Sparren op inhoud doe je binnen de kennisgroepoverleggen. Maar de kracht van STAB zit ook in het bundelen van de verschillende vakgebieden. Voor bijna iedere kwestie die STAB behandelt, stellen we een projectteam op waarin verschillende disciplines samenkomen. Denk bijvoorbeeld aan een tracébesluit, waarbij specialisten op gebied van geluid, verkeer, natuur en gezondheid samenwerken. Op deze manier kunnen we in een concrete zaak snel schakelen, en alle zijden van een geschil belichten. Bovendien hebben we op deze manier altijd betrokken collega’s en gaan we zelden alleen op pad.
Bij STAB vorm je dus niet alleen een team met vakgenoten, maar met alle collega’s.

Wie werkt bij STAB?

Wie zijn de mensen achter ons werk? De adviseurs achter STAB die inhoudelijk de geschillen tussen burgers, bedrijven en overheden voor de rechter tot op de bodem uitzoeken? In november 2021 hebben we – ter ere van ons jubileumjaar een boek uitgebracht, waarin we uiteraard ook onze adviseurs aan het woord laten. Hoe ervaren zij ons werk, wat vinden ze er mooi aan en wat is soms lastig? Hieronder vind je enkele interviews, die een goed beeld geven wat hoe een adviseur bij STAB het werk beleeft.

Interview met
Jos Legierse

Interview met
Peter Willems

Interview met
Rixt Kooistra

Service Center

Geen goed verslag zonder een goede ondersteuning.
Al kan een STAB-adviseur nog zo goed de vinger op de zere plek in een geschil leggen, de rechter is alleen gebaat als hij deze informatie op juiste wijze krijgt aangereikt. Dat betekent niet alleen dat het in begrijpelijke taal moet worden gebracht, dat betekent ook dat het verslag in alle opzichten volstrekt helder moet zijn. Onze mensen op het Service center bieden ondersteuning waar nodig. De ICT-afdeling zorgt dat jij goed functionerende apparatuur hebt om je werk te kunnen doen, maar helpen ook als je ondersteunend materiaal (foto’s, tabellen, GIS bewerkingen, etc) wilt gebruiken. Ze kunnen meedenken in vormen om je verhaal goed over te brengen. En dat een verslag uiteindelijk tot in de puntjes verzorgd de deur uit gaat, wordt geregeld op het secretariaat. En ook tijdens de looptijd van het project kunnen zij de adviseurs assisteren. Klik hier voor het interview, waarin de samenwerking tussen adviseurs en het SC centraal staat.

Ook werken bij STAB? Bekijk hier onze openstaande vacatures

STAB is een mooi en bedrijf om voor te werken. Vanuit een positieve werksfeer, gelijkwaardigheid en waardering vindt ons team het prettig werken bij STAB. Daar kan jij vast aan bijdragen.

Zijn dit misschien jouw nieuwe collega's?