Laatste nieuws


Boek van AfvalstoffenrechtSTAB is al jaren zeer betrokken bij het thema Afval. Het is voor ons niet alleen een belangrijk onderwerp in de vraag om advies, we delen onze kennis op dit vlak ook op andere wijze. Zo leverden drie STAB adviseurs (Peter-Arjen Boers, Ynze Flietstra en Tjeerd van der Meulen) hun kennis voor de derde, geheel herziene editie van het Handboek Afvalstoffenrecht.
Lees verder

Actueel


STAB heeft een kennisdocument over hinder bij houtstook bij particulieren opgesteld. In opdracht van de rechter in een zaak in Oost-Brabant heeft STAB diepgaand onderzoek gedaan naar dit actuele onderwerp. Hierbij is veel nuttige informatie verzameld die voor ieder die zich met dit onderwerp bezig houdt bruikbaar is, en die we daarom graag graag openbaar maken. U kunt het document hier downloaden.

De organisatie


STAB is een onafhankelijke, professionele organisatie met deskundigen op gebied van het omgevingsrecht. STAB heeft als doel om met heldere adviezen de rechtspraak in Nederland te ondersteunen.
We werken alleen in opdracht van rechtbanken en de Raad van State, waardoor we kunnen garanderen dat we onafhankelijk advies leveren.

Expertise op elk gebied


STAB heeft kennis op vrijwel alle aspecten van het omgevingsrecht. Het werk varieert van veel voorkomende aspecten zoals geluidhinder, luchtverontreiniging, planschade en natuur(bescherming) tot kleinschalige onderwerpen zoals straling en genetisch gemodificeerde organismen. STAB werkt met kennisgroepen waarin de specialisten kennis met elkaar uitwisselen en samenwerken, en houdt zo de kennis actueel en op het hoogste niveau.

De STAB werkwijze


STAB zoekt bij een dossier het beste team van adviseurs. Naast dossieronderzoek, waaronder bijvoorbeeld het narekenen van gegevens aangedragen door partijen, doen wij ook onderzoek op locatie en spreken daar met partijen. Als het nodig is, vragen we ontbrekende stukken op en doen aanvullend literatuuronderzoek. Alle gegevens bij elkaar worden uitgewerkt in het verslag. Dit verslag wordt via onze opdrachtgever aan partijen toegestuurd.
Dit verslag is niet openbaar en kan dus niet worden opgevraagd.

Gedragscode


De gedragscode die binnen STAB wordt gehanteerd is van wezenlijk belang voor ons bestaansrecht. In de gedragscode staat hoe wij ons onderzoek uitvoeren en ons advies uitbrengen. Hiermee wordt onder andere onze onafhankelijkheid gewaarborgd. Er wordt – voor zover mogelijk – aansluiting gezocht bij de gedragscode die geldt bij rechtbanken en de Raad van State. U vindt onze gedragscode hier.

Afspraak met STAB

Ik heb een afspraak met STAB. Welke stappen worden er doorlopen?

Expertise

Onze specialistische vakgebieden

Medewerkers

Meer informatie over onze specialisten

Jurisprudentie

Actuele informatie over jurisprudentie en wetgeving

Nieuwsbrief

Abonneer op de STAB nieuwsbrief

STAB Tijdschrift

Het tijdschrift wat STAB ieder kwartaal uitbrengt

Onze specialisten

Professionals op het gebied van het omgevingsrecht

Jurisprudentie blog