STAB volgt de jurisprudentie nauwlettend om op de hoogte te blijven van rechtspraak op het gebied van omgevingsrecht.
U vindt hier samenvattingen van een selectie van de belangrijkste omgevingsrechtelijke uitspraken.

Een volledig overzicht van alle door STAB verzorgde samenvattingen te vinden is op STAB OGR Updates.

Omgevingsvergunning bouw/Landerd

In welk geval dient bij een omgevingsvergunning voor bouwen te worden getoetst aan het moment ten tijde van de aanvraag in plaats van aan het recht ten tijde van het besluit op die aanvraag? Casus Appellante heeft in 2014 een aanvraag ingediend…

Lees verder


Bestemmingsplan/Amsterdam – Overzichtsuitspraak over het relativiteitsvereiste

De Afdeling heeft een overzichtsuitspraak gedaan over de toepassing van het relativiteitsvereiste in het omgevingsrecht (bijvoorbeeld in uitspraken over bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen). Relativiteitsvereiste Het relativiteitsvereiste…

Lees verder


Wnb-vergunning/Noord-Brabant

Belanghebbendheid bij soortenbescherming. Effectiviteit van de stilstandvoorzieningen is voldoende onderbouwd. Casus Voor het oprichten en in werking hebben van drie windturbines is een ontheffing van de Wet natuurbescherming verleend voor in het…

Lees verder


Bestemmingsplan/Loon op Zand

Tussenuitspraak over bestemmingsplan ‘Wereld van de Efteling 2030’. Natuurnetwerk Brabant, ladder voor duurzame verstedelijking, spuitzone, verkeer, geluid, Wnb. Casus Het bestemmingsplan ‘Wereld van de Efteling 2030’ voorziet in een…

Lees verder


Omgevingsvergunning/Amsterdam

Door realisatie van het Namenmonument ter nagedachtenis aan de Nederlandse slachtoffers van de Holocaust die nooit een graf hebben gekregen, worden de cultuurhistorische waarden in de vorm van de zichtlijnen tussen de Weesperstraat en de Hoftuin en…

Lees verder


Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte ‘Retailpark Belvédère’/Maastricht

Artikel 7c van het Besluit uitvoering Chw maakt het mogelijk om in planregels open normen met beleidsregels in te vullen. De normering in de beleidsregels moet daarbij wel herleidbaar zijn tot de desbetreffende open norm in de planregels. Casus De…

Lees verder