Workshops

STAB verzorgt met regelmaat workshops voor de rechtbanken. In deze workshops van circa 2,5 uur bieden we een overzicht van relevant beleid en normstelling binnen een bepaald vakgebied, maar ze zijn ook vooral gericht op de praktische kant van het verhaal. Waar let u bijvoorbeeld op bij een rapport dat is ingediend door een partij deskundige. Hoe gaat een meting in zijn werk, en waar moet altijd rekening mee gehouden worden? Aan de hand van concrete casussen geven we handvatten om de technische informatie te kunnen duiden.
We hebben inmiddels ruime ervaring met cursussen op gebied van geluid, lucht (geur) en water. Maar op al onze vakgebieden kunnen we u een workshop bieden.

Een workshop is altijd maatwerk, u kunt aangeven waar uw team behoefte aan heeft, en in overleg met onze specialist afspraken maken welke aandachtspunten op de agenda komen.

De workshop wordt aangeboden als STAB-product in het kader van de kennisfunctie van STAB. Er worden geen kosten in rekening gebracht.

Heeft u interesse in een workshop? Neemt u dan contact met Tjeerd van der Meulen. Hij zorgt dat de betreffende docent contact met u opneemt om uw wensen te bespreken.

Webcolleges

STAB heeft in de afgelopen periode een aantal webinars gegeven voor onze eigen collega’s, maar die ook interessant kunnen zijn voor de rechter. Deze webinars hebben we daarom beschikbaar gesteld als webcollege. In deze colleges leggen STAB adviseurs kort en krachtig een specifiek onderdeel binnen hun vakgebied uit. Voor verdere informatie verwijzen we u graag naar de pagina vakgebieden. Heeft u verdere vragen of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact met ons op via het specialisten-spreekuur, of direct met Tjeerd van der Meulen (t.vandermeulen@stab.nl, 06-13267878).

Webcollege: Waterkeringen

In het webcollege Waterkeringen gaan Rixt Kooistra en Igor van der Wal in op de normen voor de waterveiligheid en hoe deze beoordeeld moeten worden. Zijn onze dijken veilig genoeg en moeten er nog veel versterkt worden? Aan de hand van een aantal voorbeelden wordt ingegaan op de belangen die bij een dijkversterking aan de orde kunnen zijn.

Webcollege: Het Peil

Bij STAB komen regelmatig rechtbankzaken binnen die betrekking hebben op een vermeende overschrijding van bouwhoogten van gebouwen en bouwwerken. Meestal zijn deze kwesties terug te voeren op onduidelijkheden over het peil (de hoogte van het maaiveld/terrein) waarvan uitgegaan moet worden. In deze presentatie biedt Rieko Schuur enige verduidelijking.”

Lezingen

STAB organiseert ook met enige regelmaat lezingen waarbij een externe spreker uitgenodigd om een actueel onderwerp in het omgevingsrecht nader toe te lichten.
De lezingen zijn doorgaans ook waardevol voor medewerkers van rechtbanken en Raad van State, medewerkers van overheidsinstanties en andere LRGD-deskundigen.
Zij ontvangen een schriftelijke uitnodiging.

Behoort u ook tot de doelgroep, maar ontvangt u nog geen uitnodiging? Neemt u dan contact op via info@stab.nl, en vermeld in de mail de organisatie waar u werkzaam bent en welke functie u heeft.

Aankomende lezing
Op dit moment staat er geen lezing gepland.