Handboek Afvalstoffenrecht

Drie adviseurs van STAB leverden hun kennis op het gebied van afval, voor de derde, geheel herziene…


STAB rechter behulpzaam bij bomenzaak Groningen

De rechtbank Noord-Nederland heeft STAB om een deskundigenverslag gevraagd over de kwaliteit van…


Lozing van opkomende stoffen

In twee uitspraken door de ABRvS van 16 oktober 2019 (201709379/1/A1 en 201709504/1/A1) staat de…


Kennisdocument houtstook

STAB heeft een kennisdocument over hinder bij houtstook bij particulieren opgesteld. STAB heeft in…


Zorgplicht voor het milieu onder de Omgevingswet

STAB-adviseur Jelle van de Poel schreef recent een artikel over de zorgplicht voor het milieu onder…


Beoordeling onafhankelijkheid en onpartijdigheid taxateur door tuchtcollege en Afdeling

In een uitspraak van 2 oktober 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:3302), geselecteerd in het…


Gecertificeerde neus

Eén van onze medewerkers heeft zijn neus laten certificeren.


Opleiding Dijktechniek

In de zomer 2019 slaagden onze adviseurs Igor van der Wal en Rixt Kooistra voor de module…


Gezondheid: van “enige betekenis” voor het omgevingsrecht?

In een uitspraak van 6 maart 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:718), geselecteerd in het…


Wijzigen van kippen naar geitenhouderij

In deze uitspraak stond de vraag centraal of appellant als belanghebbende kon worden aangemerkt bij…


Vallen de bedoelingen van de planwetgever in het water?

In een uitspraak van 13 maart 2019, geselecteerd in het jurisprudentieoverzicht van de STAB (week…