nieuws & sctueel

Week van de Rechtspraak

STAB ondersteunt de rechtspraak. Van 21 tot 25 september 2020 is het “de Week van de Rechtspraak",…


nieuws & sctueel

Geslaagd!

STAB adviseurs Kees-Jan Mensinga, Gijs Rurup en Ronald de Vogel zijn geslaagd voor de opleiding…


nieuws & sctueel

STAB op tv

Begin maart werd STAB gevraagd door Mr. Frank Visser om als veiligheidsdeskundige mee te werken aan…


nieuws & sctueel

Webcolleges

STAB heeft een nieuwe manier van kennis overdragen ontwikkeld: webcolleges. In de webcolleges…


nieuws & sctueel

Kennisgroep schadevergoeding

Van oudsher wordt STAB veelvuldig gevraagd te adviseren in schadezaken. Dit betreft altijd schade…


nieuws & sctueel

Evenementen en omgevingsrecht

Evenementen en Omgevingsrecht, wat is de stand van zaken? Bij een cursus bleek dat zaken die door…


nieuws & sctueel

Ieders eigen luchtkwaliteit

In het kader van gezondheid kan iedereen gebruik maken van een luchtmeetnet om de luchtkwaliteit in…


nieuws & sctueel

De invloed van vliegtuigen op luchtkwaliteit

Recent kreeg STAB een adviesverzoek over een niet alledaags onderwerp: de invloed van een vortex…


nieuws & sctueel

Veilig bij STAB

STAB adviseur Peter-Arjen Boers volgt de HBO-studie Hogere Veiligheidskunde (HVK) en dat leverde…


nieuws & sctueel

STAB op locatiebezoek in coronatijd

Vanwege corona moet een STAB adviseur enige aanpassingen aan zijn manier van werk doen. Een van…


Granuliet, wel of niet? Het vervolg…

In ons eerdere bericht in april lieten we weten de juridische ontwikkelingen omtrent granuliet te…


nieuws & sctueel

Foto in jurisprudentie

Soms tref je in een gerechtelijke uitspraak een foto aan. STAB kent als geen ander het belang van…


nieuws & sctueel

Gespot: Virginische houtbij

Een echte specialist is niet alleen bezig met zijn vak tijdens kantooruren, maar heeft eigenlijk…


nieuws & sctueel

STAB-advies in ARBO-kwestie

STAB bracht advies uit op het gebied van de Arbeidsomstandighedenwet (ARBO).


nieuws & sctueel

Artikel van Sybren Koopmans: welstand onder de Omgevingswet

STAB adviseur Sybren Koopmans schreef een interessant artikel over welstand onder de Omgevingswet.


nieuws & sctueel

STAB digitaal op zitting

Op dinsdag 19 mei waren 4 adviseurs van de STAB digitaal aanwezig op een zitting van de Rechtbank…


nieuws & sctueel

Interview met bestuurder

In een interview voor het jaarverslag gaf de directeur van STAB vanuit haar eigen perspectief aan…


nieuws & sctueel

Maatregelen rondom Corona (update): STAB werkt door.

Maatregelen rondom Corona. STAB werkt door omdat zij daar alle faciliteiten voor beschikbaar heeft.…


nieuws & sctueel

Een mooi nieuw product: Specialisten-spreekuur

Met ingang van 1 mei 2020 biedt STAB een specialisten-spreekuur aan haar opdrachtgevers aan.


Markermeerdijken

Wat zijn de gevolgen van de ingrepen op de cultuurhistorische waarde van de Markermeerdijken, en…


nieuws & sctueel

Ondersteuning aan rechtbanken

STAB biedt rechtbanken uitgebreide mogelijkheden om zaken in behandeling te nemen, om zodoende…


Granuliet, wel of niet?

Op 8 april 2020 is uitspraak gedaan in het verzoek om voorlopige voorziening aangaande het storten…


nieuws & sctueel

Workshop voor Rechtbank Oost-Brabant

Twee adviseurs van STAB gaven een workshop op maat aan medewerkers van Rechtbank Oost-Brabant. De…


nieuws & sctueel

Maatregelen rondom Corona: STAB werkt door.

Maatregelen rondom Corona. STAB werkt door omdat zij daar alle faciliteiten voor beschikbaar heeft.…