STAB op bezoek, wat kunt u verwachten?

Als u gebeld bent of een brief heeft ontvangen, met de aankondiging dat STAB op locatiebezoek komt, dan is het handig dat u weet wat u kunt verwachten. Hoewel ieder bezoek anders is, geven we hieronder de belangrijkste punten die vrijwel altijd aan bod komen.

Het bezoek
De adviseur zal het beroepschrift met u door nemen en hier inhoudelijke vragen over stellen. In overleg kunnen de vragen soms al vooraf worden toegezonden. Ook zal de adviseur (indien mogelijk) de betreffende locatie/situatie willen bekijken, en daar foto’s van maken. Deze foto’s worden als bijlage bij het verslag gevoegd.
De adviseur zal u waarschijnlijk hebben aangegeven hoe lang hij verwacht nodig te hebben voor een bezoek. Bij zeer complexe zaken wordt soms een dagdeel gereserveerd, maar gemiddeld gaan wij uit van circa één uur per gesprek.

Advocaat of eigen deskundige
Heeft u een advocaat ingeschakeld die u ondersteunt bij de procedure? Dan is deze, indien u wenst, uiteraard ook welkom bij het gesprek om een toelichting te geven. Voor de beoordeling is dit meestal niet noodzakelijk omdat STAB niet ingaat op juridische aspecten.
Als u zich heeft laten adviseren door een eigen deskundige, die mogelijk ook een rapport heeft geleverd, is het voor onze adviseurs vaak prettig als deze deskundige bij het gesprek aanwezig kan zijn. Hierdoor kan de technische kant van de zaak goed besproken worden.

Vraagstelling
De vraagstelling van de rechtbank of Raad van State bepaalt in grote lijn de ruimte van het gesprek. Bij een algemene vraagstelling zullen alle beroepsgronden worden besproken. Indien er aan STAB concrete vragen zijn gesteld, waartoe het STAB onderzoek zich dient te beperken, dan zal de STAB-adviseur daar niet van afwijken. Er is dan in beginsel ook geen ruimte in het gesprek voor toelichting van andere, voor u relevante, onderwerpen. Mogelijk zal de STAB-adviseur u ruimte bieden toch overige punten te beschrijven om een volledig beeld te krijgen, maar wees u er dan wel van bewust dat deze in het verslag niet zullen terugkomen.
Het is niet mogelijk om bij het gesprek nieuwe onderwerpen aan te dragen.

Oordeel
De adviseur zal u geen conclusie geven bij het bezoek. Na afloop van alle bezoeken met partijen wordt de informatie uitgewerkt en samen met alle informatie uit het dossier in een advies verwerkt.
Het locatiebezoek is voor u de kans is om uw verhaal zo goed mogelijk te verwoorden. Hoe completer het beeld is dat wij bij het bezoek krijgen, hoe duidelijker wij dit in ons advies kunnen opnemen.

Tot slot
Tot slot merken wij op dat de STAB-adviseur voor de locatiebezoeken vaak lange ritten maakt en meerdere afspraken op een dag plant. Dat betekent dat hij wellicht iets eerder of iets later bij u aan de deur staat dan afgesproken. Wij vragen hiervoor uw begrip. Indien de tijd meer dan half uur afwijkt, mag u van ons verwachten dat dat tijdig door ons wordt aangekondigd.

Heeft u na het lezen van bovenstaande toch nog vragen over de inhoud van ons bezoek? Neemt u dan contact op met de betreffende STAB-adviseur.