Omgevingsvergunning/Den Haag

Exceptieve toetsing van een bestemmingsplan verbrede reikwijdte, conclusie…


Omgevingsvergunning/Enkhuizen

Uitleg van het begrip grondgebonden agrarisch bedrijf in de planregels,…


Omgevingsvergunning/Noord-Holland

Voor de invulling van het begrip ‘afvalstoffen’ in de MER-richtlijn kan worden…


Inpassingsplan en omgevingsvergunningen/Porthos-project

Om te bepalen wat het karakter van een ecologische beoordeling is (voortoets…


Weigering omgevingsvergunning/Veere

De planregeling verbiedt het aanbieden van de dienst ‘recreatieve verhuur’.…


Bestemmingsplan/Heeze-Leende

De planregels voldoen aan het discriminatieverbod uit artikel 15, derde lid,…


Weigering intrekking omgevingsvergunning/Oude IJsselstreek

Een omgevingsvergunning is geen ‘plan’ of ‘programma’ als bedoeld in de…


Handhaving/Utrecht

Het niet verrichten van ecologisch onderzoek voorafgaand aan na-isolatie van…


Civiel/verbod gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Het hof vernietigt in kort geding een uitspraak van de rechtbank waarbij aan…


Bestemmingsplan/Aalsmeer

De bovengrens van 250 bedden en 250 personen in de planregels is onvoldoende…


Bestemmingsplan/Bergeijk

Het bouwvlak en het bouwperceel zijn in casu gelijk aan elkaar gelet op de…