bc. Peter Willems K-RMT
Adviseur Omgevingsrecht

Vakgebieden:
Schadevergoeding en Kostenverhaal

Opleidingen:
Gerechtelijk deskundige, JPAO, Universiteit Leiden
HEAO-EJ diff. ​
makelaardij/onroerend goed, Eindhoven​
KUN Nederlands recht Nijmegen​
WOZ taxateur​​
K-RMT-register​

Naam cursus:
Studiedag Omgevingsrecht
Inleiding Waarderen, Amsterdam School of Real Estate
Aanvullende theorie Landelijk Vastgoed, IPD​
Privaatrecht: Remedies op grond van wanprestatie
Aanvullende theorie Bedrijfsmatig Vastgoed, LOI
Juridische aspecten van onverplicht tegemoetkomen
Symposium “Aansprakelijkheid van de deskundige”, LRGD
Berekenen van Schade veroorzaakt door vertraging (I en II)

Jaar:
2017
2017​
2017​​
2016
2015
2014
2014
2014​

STAB Academie
Alle adviseurs volgen het programma van de STAB academie. Meer informatie vindt u hier.

Betaalde nevenfunctie:
geen

Onbetaalde nevenfunctie:
Penningmeester Stichting Museum Paul Tetar van Elven

Publicaties: