Schadevergoeding & Kostenverhaal

STAB adviseert onder meer over schadevergoeding bij rechtmatige overheidsdaad. Dit betreft met name nadeelcompensatie, waarvan planschade een specifieke vorm is. Planschade is schade in de vorm van een inkomensderving of een vermindering van de waarde van een onroerende zaak ten gevolge van een planologische wijziging, bijvoorbeeld door een nieuw bestemmingsplan.

De beoordeling van elk verzoek om nadeelcompensatie (ook een aanvraag om een tegemoetkoming in planschade) vindt plaats aan de hand van een stappenplan. De drie hoofdstappen bestaan uit de beoordeling van het causale verband (bij planschade de planologische vergelijking), de begroting van de schade (zoals een taxatie) en de beoordeling van de vergoedbaarheid van de schade (waaronder risicoaanvaarding en het normaal maatschappelijk risico). Een opdrachtgever kan STAB verzoeken te adviseren over al deze stappen of over een enkel onderdeel. Indien een nieuwe taxatie nodig is, kan STAB een externe taxateur begeleiden.

Daarnaast adviseert STAB ook over taxaties, waarbij geen sprake is van schade. Dat is met name bij belastingzaken, zoals in het kader van de Wet waardering onroerende zaken of de Wet inkomstenbelasting 2001. Ook bij dit soort zaken beoordelen we of de taxatie is gebaseerd op de juiste feitelijke, juridische en taxatietechnische uitgangspunten.

Onze opdrachtgevers kunnen voor meer specifieke informatie over dit vakgebied contact met onze specialisten opnemen via het spreekuur (klik hier).