ing. Tjeerd van der Meulen
Lid Managementteam

Werkveld:
Manager planning, kennis en HRM
Tevens op ad-hoc basis werkzaam als adviseur met als aandachtsgebied bodem en afvalstoffen.

Betaalde nevenfunctie:
Annotator/redactielid Jurisprudentie Milieurecht (SDU)
Auteur/redactielid Thema’s omgevingsrecht (Thom) Afvalstoffen bij Wolters Kluwer
Auteur Handboek Afvalstoffenrecht (Berhauser Pont Academy)
Mede-auteur Handboek Bodembeschermingsrecht

Onbetaalde nevenfunctie:
VVM bestuurslid sectie Milieurecht en Praktijk
Raadslid/fractievoorzitter Groenlinks, gemeente Deventer
Docent Afvalstoffenrecht (Berghauser Pont Academy)