STAB levert deskundigenverslagen. We hebben specialisten op elk gebied binnen het omgevingsrecht en we adviseren daarover desgevraagd aan de rechter. Maar wat betekent dat nu echt? Graag geven we aan de hand van een aantal voorbeelden inzicht in ons werk. Zodat u kan zien dat we niet alleen expertise beloven, maar het ook waarmaken.

De kracht van STAB


In ons werk hebben we vaak te maken met rekenmodellen. Of het nu gaat om een bestemmingsplan waarin windmolens mogelijk worden gemaakt, of een bedrijf dat een nieuwe installatie aanvraagt, de effecten op de omgeving worden berekend met behulp van een rekenmodel. Zeer regelmatig treffen wij in dossiers meerdere rapporten van partijdeskundigen. Welk rapport bevat de juiste informatie? Onze specialisten kunnen beoordelen welk model toegepast moet worden, en de invoergegevens controleren. Ook kunnen zij bij aanpassing van de gegevens doorrekenen wat het effect daarvan is op het eindresultaat.
Toch kan het zo zijn dat bij gebruik van hetzelfde model en dezelfde invoergegevens een ander resultaat wordt berekend. Het korte filmpje hiernaast gaat over een specifieke kwestie, waarbij op het oog alles klopte, maar bij herberekening bleek dat de uitkomst anders lag.

Houtstook


Houtstook bij particulieren, in een open haard of een echte houtkachel, veroorzaakt regelmatig problemen in een woonwijk. Hoewel veel mensen het ook lekker vinden ruiken, willen mensen geen dikke rookpluimen van buren in hun slaapkamer. En dan spreken we nog niet eens van de effecten op de gezondheid.
In 2019 kreeg STAB een kwestie in behandeling waarbij jarenlange overlast door houtstook centraal stond. Aan ons de vraag of we de overlast konden “objectiveren”.
Een ingewikkelde vraag, waar zich over de jaren al vele bureaus over hebben gebogen. Praktisch is het zeer wenselijk om in kaart te brengen wat houtrook is, en hoe je dat kunt meten. Maar ditmaal was het uitgangspunt natuurlijk juridisch van aard: hoe kan een rechter bepalen of er sprake is van overlast?
Hoewel dit afwijkt van onze standaard werkzaamheden, hebben we wel kennis in huis om deze vraag aan te kunnen pakken. Onze specialisten op gebied van geur en luchtverontreiniging hebben hun kennis gebundeld in een samenwerkingsverband met andere organisaties, en zo kregen we de vinger op de zere plek. Houtrook bestaat uit allerlei componenten die afzonderlijk te meten zijn, maar geur blijkt de overlappende factor die gebruikt kan worden voor het bepalen van overlast.
En vanuit dat punt konden onze specialisten een voorzet geven voor een objectiveerbare norm. Sterker nog, dit heeft geleid tot een kennisdocument dat gemeenten kunnen gebruiken bij vergelijkbare kwesties.

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)


Dat industriële processen gepaard gaan met gevaarlijke stoffen is algemeen bekend. Daar is, zeker op het gebied van veiligheid, al heel veel voor vastgelegd. Maar binnen de categorie gevaarlijke stoffen kennen we ook Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Van deze stoffen is op basis van stofeigenschappen aannemelijk dat ze schadelijke gevolgen voor levende organismen.
ZZS kan via lucht, water, of bodem verspreid worden. Sommige ZZS zijn het resultaat van een verbinding die ontstaat uit andere stoffen bij een bedrijf, zonder dat daar zicht op is. Met behulp van massabalansen brengen onze specialisten in kaart welke stoffen het om gaat en in welke vorm en hoeveelheid een stof kan voorkomen in een emissie. En daar houdt het niet op. Omdat voor vele stoffen nog geen normen zijn vastgesteld, helpt STAB een realistische vergelijking te maken met stoffen waar al wel een norm voor bestaat.
Voorbeelden waar STAB recent over adviseerde, zijn bijvoorbeeld de zaak met betrekking tot “Gen-X”, en pyrazool. Deze zaken haalden het nieuws omdat grote groepen omwonenden, maar ook bedrijven zich ernstig zorgen maken over de effecten van deze stoffen op de gezondheid. In het geval van het Gen-X proces maakte ook een waterleidingbedrijf bezwaar tegen de daarbij vrijkomende stof FRD-903. Waterleidingbedrijven moeten schoon drinkwater leveren aan de consument. Maar met de opkomst van bepaalde stoffen menen zijn dat niet te kunnen garanderen. Dergelijke stoffen in het oppervlaktewater en het ontbreken van de juiste zuiveringstechniek daarvoor zouden kunnen leiden tot gevaar voor de volksgezondheid. Onze specialisten hebben in kaart gebracht wat de status is van de betreffende stoffen, en wat de gevolgen zijn voor de volksgezondheid. En de uitkomsten zijn vervolgens getoetst aan de beschikbare criteria en regelgeving. Hieruit volgde dat de lozing volgens de meest recente inzichten een gevaar voor de gezondheid zou kunnen zijn bij een concentratie die pas in 2090 voor het eerst bereikt zou worden. Met het oog op de gestelde saneringsdoelstelling (beëindiging lozing) is het aannemelijk dat deze concentratie nooit gehaald zal worden.

En onze specialisten zijn op het vlak van ZZS al voorbereid op de nieuwste ontwikkeling : PFAS.

Voetbalkooien


De jeugd moet meer buiten spelen en minder achter een scherm!
Gemeenten worden aan alle kanten gevraagd om faciliteiten te bieden. Dit resulteert soms in een zogenaamde voetbalkooi. Een uitkomst voor veel jeugd om elkaar te ontmoeten en een balletje te trappen. Maar aan de andere kant ook een bron van klachten door omwonenden. STAB heeft al meerdere keren geadviseerd in dergelijke kwesties. De vraag van de opdrachtgever is vaak om in kaart te brengen om wat voor type gebied het gaat. Is het bijvoorbeeld een rustige buitenwijk, of ligt de voetbalkooi midden in de stad? En is de voetbalkooi opgebouwd uit geluiddempende materialen of juist niet? Veel van deze zaken kunnen we vanuit een dossier in kaart brengen, maar niets geeft een beter beeld van de waarheid dan een bezoek ter plaatse. Soms is zelfs een geluidsmeting noodzakelijk om echt helder te krijgen waar het om gaat. Dit wordt ook wel eens specifiek aan ons gevraagd door de opdrachtgever: “De rechtbank verzoekt u een akoestisch onderzoek uit te voeren vanaf de meest relevante meetpunten. Hiervoor dient twee avonden in één week (eenmaal doordeweeks en eenmaal in het weekend) een meting uitgevoerd te worden, bij normale weersomstandigheden in de zomerperiode.”
Onze geluiddeskundigen gaan ook deze uitdaging niet uit de weg. En als zij verschijnen als er toevallig net geen voetballers aanwezig zijn? Dan hebben zij zelf een voetbal mee om één en ander te kunnen testen!

Extern onderzoek naar meerwaarde STAB


STAB heeft in 2016 onderzoek laten doen door de Rebelgroup naar de meerwaarde van STAB. Aan de hand van casestudies en diepte-interviews met particulieren, overheden en bedrijven zijn zowel de directe en indirecte meerwaarde in kaart gebracht.
Quotes die u op deze website leest, zijn ook uit dit onderzoek afkomstig.

Voor het volledige onderzoek klikt u hier.