STAB heeft een kennisdocument over hinder bij houtstook bij particulieren opgesteld. In opdracht van de rechter in een zaak in Oost-Brabant heeft STAB diepgaand onderzoek gedaan naar dit actuele onderwerp. Hierbij is veel nuttige informatie verzameld die voor ieder die zich met dit onderwerp bezig houdt bruikbaar is, en die we daarom graag graag openbaar maken.
In het Kennisdocument is eigen ervaring en kennis samengevoegd met beschikbare informatie uit binnen- en buitenland (literatuur en jurisprudentie). Door aansluiting bij bestaande normen is aan de ene kant een objectiveerbare norm voor hinder van houtstook ontstaan, maar tegelijk ook een bruikbaar hulpmiddel om hinder in de omgeving te kunnen beoordelen. Het document bevat tevens aanbevelingen om hinder door houtstook te voorkomen.

Meerdere partijen hebben STAB na de rechtzaak nog nuttige informatie en verbetertips gegeven waarmee het Kennisdocument is verrijkt, en waardoor het tevens een breed draagvlak heeft gekregen. Deze verbeterde versie is nu klaar voor gebruik voor alle overheden en andere belangstellenden. U kunt het document hier downloaden.