Ing. Kees van Drimmelen MAB
Adviseur

Vakgebieden:
Op basis van een brede (interne) opleiding, werkervaring en combinaties van diverse vakgebieden in een projectteam, is iedere adviseur in staat om in beginsel alle zaken op het gebied van omgevingsrecht te behandelen.
Daarnaast is iedere adviseur als specialist bij één of meerdere vakgebieden betrokken.

Specialistische Vakgebieden:
Landbouw

Opleidingen:
Landbouw, Agrarische Hogeschool Delft
Master of Agri-Business (MAB) Tias-Business-school, Universiteit Tilburg
Gerechtelijk deskundige, JPAO, Universiteit Leiden

Naam cursus:
Stikstofproblematiek, waterkwaliteit en broeikasgasemissie in de landbouw, Wageningen University & Research
Opleiding ecologie, coördinatie door Sovon en SoortenNL (in company)

Jaar:
2023
2023

STAB Academie
Alle adviseurs volgen het programma van de STAB academie. Meer informatie vindt u hier.

Betaalde nevenfunctie:
geen

Onbetaalde nevenfunctie:
geen

Publicaties: